Item


Percepción e imagen de los consumidores españoles del pescado salvaje y del pescado de acuicultura

La tesi doctoral que es presenta a continuació té com a objectiu estudiar la percepció que tenen els consumidors espanyols del peix d’aqüicultura en comparació amb el peix salvatge, des de vàries perspectives: percepció d’aspectes relacionats amb el màrqueting (informació disponible en l’etiquetatge), percepció d’aspectes psicològics (component cognitiva o creences) i percepció d’aspectes sensorials. Els resultats obtinguts indiquen una clara discrepància entre la percepció subjectiva i objectiva de la qualitat del peix d’aqüicultura. Si bé no sembla necessari millorar les seves característiques sensorials, sí és indispensable millorar la seva imatge entre els consumidors per tal de fomentar el seu consum. En aquest sentit, els resultats obtinguts aporten informació de gran valor per al sector en el disseny d’estratègies efectives de màrqueting i polítiques de promoció dels seus producte.

The objective of this thesis is to study the Spanish consumers’ perception of farmed versus wild fish, from various perspectives: perception of marketing aspects (labelling information), psychological perception (cognitive component or beliefs) and sensory perception. The obtained results indicate a clear disagreement between subjective and objective perception about the quality of farmed fish. The optimisation of the sensory characteristics of fish from aquaculture seems not to be necessary. However, it is essential to improve its image among consumers in order to promote its consumption. In this sense, the obtained results provide valuable information for the aquaculture sector in the design of effective marketing strategies and policies aimed to promote their products.

Universitat de Girona

Manager: Guerrero Asorey, Luis
Saguer Hom, Elena
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Claret Coma, Anna
Date: 2015 April 17
Abstract: La tesi doctoral que es presenta a continuació té com a objectiu estudiar la percepció que tenen els consumidors espanyols del peix d’aqüicultura en comparació amb el peix salvatge, des de vàries perspectives: percepció d’aspectes relacionats amb el màrqueting (informació disponible en l’etiquetatge), percepció d’aspectes psicològics (component cognitiva o creences) i percepció d’aspectes sensorials. Els resultats obtinguts indiquen una clara discrepància entre la percepció subjectiva i objectiva de la qualitat del peix d’aqüicultura. Si bé no sembla necessari millorar les seves característiques sensorials, sí és indispensable millorar la seva imatge entre els consumidors per tal de fomentar el seu consum. En aquest sentit, els resultats obtinguts aporten informació de gran valor per al sector en el disseny d’estratègies efectives de màrqueting i polítiques de promoció dels seus producte.
The objective of this thesis is to study the Spanish consumers’ perception of farmed versus wild fish, from various perspectives: perception of marketing aspects (labelling information), psychological perception (cognitive component or beliefs) and sensory perception. The obtained results indicate a clear disagreement between subjective and objective perception about the quality of farmed fish. The optimisation of the sensory characteristics of fish from aquaculture seems not to be necessary. However, it is essential to improve its image among consumers in order to promote its consumption. In this sense, the obtained results provide valuable information for the aquaculture sector in the design of effective marketing strategies and policies aimed to promote their products.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/294592
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Percepción e imagen de los consumidores españoles del pescado salvaje y del pescado de acuicultura
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors