Item


Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del "desarrollismo" a la globalitzaci贸

This doctoral thesis offers a quantitative and qualitative analysis of the changes in the urban shape and landscape of the Girona Counties between 1979 and 2006. The theoretical part of the research lies within the framework of the dispersed city phenomenon, and is based on the hypothesis of convergence towards a global urban model. The empirical part demonstrates this proposition with a study of 522 zone development plans in the Girona Counties. The results point to the consolidation of the dispersed city phenomenon, as shown by the sudden increase in built-up space, the spread of urban development throughout the territory, and the emergence of a new, increasingly generic landscape comprising three major morphological types: urban extensions, low density residential estates and industrial zones. This reveals shortcomings of planning for urban growth, weakening of the city as a public project, and a certain degradation of the Mediterranean city model.

La present Tesi doctoral cont茅 una an脿lisi quantitativa i qualitativa dels canvis en la forma i el paisatge urbans a les Comarques Gironines entre 1979 i 2006. La part te貌rica situa la recerca en el marc del fenomen de la ciutat dispersa i parteix de la hip貌tesi de la converg猫ncia cap a un model urb脿 global. La part emp铆rica demostra aquest pressupost a trav茅s de l鈥檈studi dels 522 plans parcials d鈥檜rbanisme aprovats durant aquest per铆ode. Els resultats permeten validar la consolidaci贸 del fenomen de la ciutat dispersa en tant que explosi贸 de l鈥檈spai urbanitzat, difusi贸 de la urbanitzaci贸 sobre el territori i aparici贸 d鈥檜n nou paisatge cada cop m茅s gen猫ric, format per tres grans tipologies morfol貌giques: eixamples, urbanitzacions i pol铆gons d鈥檃ctivitat econ貌mica. Tot plegat posa de manifest les car猫ncies que ha tingut el planejament per ordenar el creixement urb脿, el debilitament de la ciutat com a projecte p煤blic i una degradaci贸 del model de ciutat mediterr脿nia.

Universitat de Girona

Manager: Vicente i Ruf铆, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Universitat de Girona. Departament de Geografia
Author: Valdunciel i Coll, Julio
Date: 2011 June 14
Abstract: This doctoral thesis offers a quantitative and qualitative analysis of the changes in the urban shape and landscape of the Girona Counties between 1979 and 2006. The theoretical part of the research lies within the framework of the dispersed city phenomenon, and is based on the hypothesis of convergence towards a global urban model. The empirical part demonstrates this proposition with a study of 522 zone development plans in the Girona Counties. The results point to the consolidation of the dispersed city phenomenon, as shown by the sudden increase in built-up space, the spread of urban development throughout the territory, and the emergence of a new, increasingly generic landscape comprising three major morphological types: urban extensions, low density residential estates and industrial zones. This reveals shortcomings of planning for urban growth, weakening of the city as a public project, and a certain degradation of the Mediterranean city model.
La present Tesi doctoral cont茅 una an脿lisi quantitativa i qualitativa dels canvis en la forma i el paisatge urbans a les Comarques Gironines entre 1979 i 2006. La part te貌rica situa la recerca en el marc del fenomen de la ciutat dispersa i parteix de la hip貌tesi de la converg猫ncia cap a un model urb脿 global. La part emp铆rica demostra aquest pressupost a trav茅s de l鈥檈studi dels 522 plans parcials d鈥檜rbanisme aprovats durant aquest per铆ode. Els resultats permeten validar la consolidaci贸 del fenomen de la ciutat dispersa en tant que explosi贸 de l鈥檈spai urbanitzat, difusi贸 de la urbanitzaci贸 sobre el territori i aparici贸 d鈥檜n nou paisatge cada cop m茅s gen猫ric, format per tres grans tipologies morfol貌giques: eixamples, urbanitzacions i pol铆gons d鈥檃ctivitat econ貌mica. Tot plegat posa de manifest les car猫ncies que ha tingut el planejament per ordenar el creixement urb脿, el debilitament de la ciutat com a projecte p煤blic i una degradaci贸 del model de ciutat mediterr脿nia.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/32044
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi doctoral i la seva utilitzaci贸 ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, aix铆 com en activitats o materials d鈥檌nvestigaci贸 i doc猫ncia en els termes establerts a l鈥檃rt. 32 del Text Ref贸s de la Llei de Propietat Intel路lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilitzaci贸 dels seus continguts caldr脿 indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el t铆tol de la tesi doctoral. No s鈥檃utoritza la seva reproducci贸 o altres formes d鈥檈xplotaci贸 efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicaci贸 p煤blica des d鈥檜n lloc ali猫 al servei TDX. Tampoc s鈥檃utoritza la presentaci贸 del seu contingut en una finestra o marc ali猫 a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i 铆ndexs.
Subject: Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Geografia. Viatges
Title: Paisatge i models urbans contemporanis. Les comarques gironines (1979-2006): del "desarrollismo" a la globalitzaci贸
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors