Item


Web-based application for medical imaging management

Prostate and breast cancer are the most common cause of cancers in men and women, respectively. Medical imaging plays an important role in breast and prostate cancer detection and evaluation. Then to prove that our web-based medical application could be applied in different medical disciplines, the main part of this thesis is the implementation of two frameworks as a Java applet interface designed as a web-based tool in the domains of mammography from X-rays in radiology, and of prostate imaging from an Magnetic Resonance Imaging (MRI). This aims to facilitate the diagnosis of new mammographic and prostate cases by providing a set of image processing tools that allow a better visualization of the images, and a set of drawing tools used to annotate the suspicious regions (overlays). Each annotation allows including the attributes considered by the experts when issuing the final diagnosis. The overall set of overlays is stored in a database as eXtensible Markup Language (XML) files associated with the original images. Finally, an exhaustive evaluation of the results is also discussed in this thesis. For the application on mammography, the experimental study is performed in order to evaluate the scalability, complexity and response speed at the proposed tool. For the application on MRI of prostate cancer, the evaluation focused on the decrease of the variability of the expert assessments when collaborative work is performed. To conclude, a new architecture with the main goal of managing patient databases with potentially multi-modal imaging is presented such as for an MRI of the prostate cancer and evaluation from potentially several experts.

En aquesta tesi es realitza una revisi贸 bibliogr脿fica de les principals publicacions recents en els 煤ltims anys en aplicacions m猫diques basades en web. Aquest estudi analitza els avantatges i inconvenients dels treballs d鈥檌nvestigaci贸 en el camp de la imatge m猫dica, aix铆 com les arquitectures de base de dades per a la gesti贸 d鈥檌matges digitals. La part principal d鈥檃questa tesi 茅s la implementaci贸 d鈥檜na eina basada en la web amb la finalitat de demostrar la integritat i aplicaci贸 en diferents disciplines mediques. En aquest sentit, l鈥檃plicaci贸 proposada en aquest projecte de tesis ha sigut implementada com a eina d鈥檃juda al diagn貌stic de c脿ncer de mama i pr貌stata. L鈥檕bjectiu 茅s facilitar el diagn貌stic proporcionant un conjunt d鈥檈ines de processat d鈥檌matge que permetin una millor visualitzaci贸 de les imatges, i un conjunt d鈥檈ines d鈥檃notaci贸 de regions sospitoses o malignes (superposicions). Cada anotaci贸 permet incloure tots els atributs i especificacions considerades pels experts a l鈥檈metre el diagn貌stic final. S鈥檋an dissenyat diferents arquitectures per a la gesti贸 de base de dades (per exemple PACS per emmagatzemar imatges monogr脿fiques). Per altra banda, el conjunt global d鈥檃notacions s鈥檈mmagatzemen en una base de dades d鈥檃rxius XML associats a les imatges originals. Conseq眉entment, aquesta nova arquitectura es presenta amb l鈥檕bjectiu d鈥檕btenir una base de dades de casos diagnosticats i validats per radi貌legs experts per a la formaci贸 de radi貌legs novells. Finalment, conclusions i noves l铆nies d鈥檌nvestigaci贸 associades al projecte com a treball futur s贸n presentades en aquesta tesi.

Universitat de Girona

Manager: Mart铆 Bonmat铆, Joan
Oliver i Malagelada, Arnau
Lalande, Alain
Walker, Paul M.
Institut de Recerca en Visi贸 per Computador i Rob貌tica
Other contributions: Universitat de Girona. Arquitectura i Tecnologia de Computadors
Author: Mata Miquel, Christian
Date: 2015 July 24
Abstract: Prostate and breast cancer are the most common cause of cancers in men and women, respectively. Medical imaging plays an important role in breast and prostate cancer detection and evaluation. Then to prove that our web-based medical application could be applied in different medical disciplines, the main part of this thesis is the implementation of two frameworks as a Java applet interface designed as a web-based tool in the domains of mammography from X-rays in radiology, and of prostate imaging from an Magnetic Resonance Imaging (MRI). This aims to facilitate the diagnosis of new mammographic and prostate cases by providing a set of image processing tools that allow a better visualization of the images, and a set of drawing tools used to annotate the suspicious regions (overlays). Each annotation allows including the attributes considered by the experts when issuing the final diagnosis. The overall set of overlays is stored in a database as eXtensible Markup Language (XML) files associated with the original images. Finally, an exhaustive evaluation of the results is also discussed in this thesis. For the application on mammography, the experimental study is performed in order to evaluate the scalability, complexity and response speed at the proposed tool. For the application on MRI of prostate cancer, the evaluation focused on the decrease of the variability of the expert assessments when collaborative work is performed. To conclude, a new architecture with the main goal of managing patient databases with potentially multi-modal imaging is presented such as for an MRI of the prostate cancer and evaluation from potentially several experts.
En aquesta tesi es realitza una revisi贸 bibliogr脿fica de les principals publicacions recents en els 煤ltims anys en aplicacions m猫diques basades en web. Aquest estudi analitza els avantatges i inconvenients dels treballs d鈥檌nvestigaci贸 en el camp de la imatge m猫dica, aix铆 com les arquitectures de base de dades per a la gesti贸 d鈥檌matges digitals. La part principal d鈥檃questa tesi 茅s la implementaci贸 d鈥檜na eina basada en la web amb la finalitat de demostrar la integritat i aplicaci贸 en diferents disciplines mediques. En aquest sentit, l鈥檃plicaci贸 proposada en aquest projecte de tesis ha sigut implementada com a eina d鈥檃juda al diagn貌stic de c脿ncer de mama i pr貌stata. L鈥檕bjectiu 茅s facilitar el diagn貌stic proporcionant un conjunt d鈥檈ines de processat d鈥檌matge que permetin una millor visualitzaci贸 de les imatges, i un conjunt d鈥檈ines d鈥檃notaci贸 de regions sospitoses o malignes (superposicions). Cada anotaci贸 permet incloure tots els atributs i especificacions considerades pels experts a l鈥檈metre el diagn貌stic final. S鈥檋an dissenyat diferents arquitectures per a la gesti贸 de base de dades (per exemple PACS per emmagatzemar imatges monogr脿fiques). Per altra banda, el conjunt global d鈥檃notacions s鈥檈mmagatzemen en una base de dades d鈥檃rxius XML associats a les imatges originals. Conseq眉entment, aquesta nova arquitectura es presenta amb l鈥檕bjectiu d鈥檕btenir una base de dades de casos diagnosticats i validats per radi貌legs experts per a la formaci贸 de radi貌legs novells. Finalment, conclusions i noves l铆nies d鈥檌nvestigaci贸 associades al projecte com a treball futur s贸n presentades en aquesta tesi.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/323093
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi doctoral i la seva utilitzaci贸 ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, aix铆 com en activitats o materials d鈥檌nvestigaci贸 i doc猫ncia en els termes establerts a l鈥檃rt. 32 del Text Ref贸s de la Llei de Propietat Intel路lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilitzaci贸 dels seus continguts caldr脿 indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el t铆tol de la tesi doctoral. No s鈥檃utoritza la seva reproducci贸 o altres formes d鈥檈xplotaci贸 efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicaci贸 p煤blica des d鈥檜n lloc ali猫 al servei TDX. Tampoc s鈥檃utoritza la presentaci贸 del seu contingut en una finestra o marc ali猫 a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i 铆ndexs.
Subject: Inform脿tica
Medicina
Title: Web-based application for medical imaging management
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors