Item


Formulació i caracterització de materials compostos de polipropilè reforçat amb fibres lignocel·lulòsiques procedents de poda de taronger. Estudi del seu ús per a materials aplicables a la construcció

Aquesta tesi doctoral i tot el treball experimental s’ha realitzat dintre les línies de treball del grup de recerca, Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Les fibres de reforça amb les que s’ha treballat provenen de la biomassa resultant de la poda de tarongers. Dita biomassa s’ha processat per extreure’n tres tipus de fibres, mecàniques, termomecàniques i químico-termomecàniques. Aquestes fibres s’han usat com a reforç d’una matriu de polipropilè, amb percentatges de fins a un 50% en pes, amb i sense agent compatibilitzador.

This doctoral thesis and all experimental work have been done within the lines of the research group, Laboratory of Paper Engineering and Polymeric Materials (LEPAMAP) of the Polytechnic School of the University of Girona. The reinforcing fibres used in this study come from the biomass from orange pruning. The biomass has been processed to remove three types of fibres, mechanical, thermomechanical and chemical-thermomechanical.

Universitat de Girona

Manager: Espinach Orús, Xavier
Arbat Pujolràs, Gerard
Mutjé Pujol, Pere
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària
Author: Reixach Corominas, Rafel
Date: 2015 October 28
Abstract: Aquesta tesi doctoral i tot el treball experimental s’ha realitzat dintre les línies de treball del grup de recerca, Laboratori d’Enginyeria Paperera i Materials Polímers (LEPAMAP) de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona. Les fibres de reforça amb les que s’ha treballat provenen de la biomassa resultant de la poda de tarongers. Dita biomassa s’ha processat per extreure’n tres tipus de fibres, mecàniques, termomecàniques i químico-termomecàniques. Aquestes fibres s’han usat com a reforç d’una matriu de polipropilè, amb percentatges de fins a un 50% en pes, amb i sense agent compatibilitzador.
This doctoral thesis and all experimental work have been done within the lines of the research group, Laboratory of Paper Engineering and Polymeric Materials (LEPAMAP) of the Polytechnic School of the University of Girona. The reinforcing fibres used in this study come from the biomass from orange pruning. The biomass has been processed to remove three types of fibres, mechanical, thermomechanical and chemical-thermomechanical.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/328722
Language: cat
eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Ciències del medi ambient
Química
Enginyeria. Tecnologia
Assaig de materials. Materials comercials. Economia de l’energia
Title: Formulació i caracterització de materials compostos de polipropilè reforçat amb fibres lignocel·lulòsiques procedents de poda de taronger. Estudi del seu ús per a materials aplicables a la construcció
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors