Item


Projecte EM-Line!: programa de rehabilitación cognitiva para pacientes afectados de esclerosis múltiple

The clinical manifestations of Multiple Sclerosis are motor, sensitive, cerebellar and cognitive alterations. It evolves with a high degree of physical and cognitive disability. The “EM-line! Project” has its origins in the need to provide effective treatment for cognitive problems given that a gap in cognitive treatment was detected, especially at the onset of the disease. For this reason, the main objective of the “EM-line! Project” was: To supply free cognitive rehabilitation materials that do not interfere in the professional activity of the patients for use at home from the onset of the disease. Patients participated in a 26 week prospective, randomized, single-blind intervention study and patients were found to improve specifically in the areas of visual memory (learning and long term memory), executive functions (working memory and access to vocabulary), attention, processing speed, and naming ability. The “EM-line Project” is effective in improving cognitive disorder in multiple sclerosis patients.

Las manifestaciones de la esclerosis múltiple son alteraciones motoras, sensitivas, cerebelosas y cognitivas. Evoluciona con un alto grado de discapacidad física y cognitiva. El “Projecte EM-line!” surgió de la necesidad clínica de dar un tratamiento efectivo a los problemas cognitivos ya que se observó un vacío en el tratamiento cognitivo en el inicio de la enfermedad. El objetivo del “Projecte EM-line!” es: - Proporcionar un material de rehabilitación cognitiva gratuito para poder realizar en casa desde el inicio de la enfermedad, sin interferir en las actividades profesionales de los pacientes. Se realizó un estudio prospectivo de intervención , randomizado y simple ciego de 26 semanas de duración y los pacientes mejoraron en memoria visual (aprendizaje y memoria a largo plazo), funciones ejecutivas (memoria de trabajo y acceso al léxico), atención, velocidad de procesamiento y capacidad de denominación. El projecte EM-line es efectivo para mejorar el trastorno cognitivo en la EM.

Universitat de Girona

Manager: Montalban Gairín, Xavier
Silva Blas, Yolanda
Aymerich Andreu, Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Gich Fullà, Jordi
Date: 2013 July 18
Abstract: The clinical manifestations of Multiple Sclerosis are motor, sensitive, cerebellar and cognitive alterations. It evolves with a high degree of physical and cognitive disability. The “EM-line! Project” has its origins in the need to provide effective treatment for cognitive problems given that a gap in cognitive treatment was detected, especially at the onset of the disease. For this reason, the main objective of the “EM-line! Project” was: To supply free cognitive rehabilitation materials that do not interfere in the professional activity of the patients for use at home from the onset of the disease. Patients participated in a 26 week prospective, randomized, single-blind intervention study and patients were found to improve specifically in the areas of visual memory (learning and long term memory), executive functions (working memory and access to vocabulary), attention, processing speed, and naming ability. The “EM-line Project” is effective in improving cognitive disorder in multiple sclerosis patients.
Las manifestaciones de la esclerosis múltiple son alteraciones motoras, sensitivas, cerebelosas y cognitivas. Evoluciona con un alto grado de discapacidad física y cognitiva. El “Projecte EM-line!” surgió de la necesidad clínica de dar un tratamiento efectivo a los problemas cognitivos ya que se observó un vacío en el tratamiento cognitivo en el inicio de la enfermedad. El objetivo del “Projecte EM-line!” es: - Proporcionar un material de rehabilitación cognitiva gratuito para poder realizar en casa desde el inicio de la enfermedad, sin interferir en las actividades profesionales de los pacientes. Se realizó un estudio prospectivo de intervención , randomizado y simple ciego de 26 semanas de duración y los pacientes mejoraron en memoria visual (aprendizaje y memoria a largo plazo), funciones ejecutivas (memoria de trabajo y acceso al léxico), atención, velocidad de procesamiento y capacidad de denominación. El projecte EM-line es efectivo para mejorar el trastorno cognitivo en la EM.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/362662
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Neurologia. Neuropatologia. Sistema nerviós
Title: Projecte EM-Line!: programa de rehabilitación cognitiva para pacientes afectados de esclerosis múltiple
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors