Item


La centralitat del llenguatge en l’antropologia de Lluís Duch: reflexió filosòfica sobre la noció d’emparaulament

This thesis examines the proposal anthropological thinker Catalan Lluís Duch, paying special attention to their understanding of language as the core of anthropology. It is considered especially his notion of «emparaulament». In the introduction to the thesis there is a description and justification of the value of this research. The work is divided into two parts. The first part deals with introductory matters: it contains a short biography of Lluís Duch, a depth exploration production and a full discussion of the anthropological method of the author studied. The second part, which is the main body of the thesis, is a philosophical reflection on the centrality of language in the play anthropological study. Ten theses about duquian anthropology of language are collected and analysed. After this reflection, our work shows the influence of some contemporary thinkers in the work of Lluís Duch. Our work ends with conclusions on Lluís Duch’s anthropology in general and on our study in particular.

Aquesta tesi doctoral estudia la proposta antropològica del pensador català Lluís Duch, parant una atenció especial a la seva comprensió del llenguatge com a eix vertebrador de l’antropologia. Es considera especialment la seva noció d’«emparaulament». A la introducció de la tesi s’exposa i es justifica el valor d’aquesta investigació. El treball es divideix en dues parts. La primera part s’ocupa de qüestions introductòries: conté una petita biografia de Lluís Duch, un ampli recorregut per la seva producció bibliogràfica i una discussió sobre el mètode antropològic de l’autor estudiat. La segona part del treball, que és el cos principal de la tesi, és una reflexió filosòfica sobre la centralitat del llenguatge en l’obra antropològica que estudiem. Es recullen i s’analitzen deu tesis de l’antropologia duquiana sobre el llenguatge. Acabada aquesta reflexió, el treball recull la influència d’alguns pensadors contemporanis en l’obra de Lluís Duch. El treball es tanca amb unes conclusions sobre l’antropologia de Lluís Duch en general i sobre el nostre estudi en particular.

Universitat de Girona

Manager: Terricabras, Josep Maria, 1947
Ferrer, Joan, 1960
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filosofia
Author: Ferrer i Borrell, Elies
Date: 2014 October 31
Abstract: This thesis examines the proposal anthropological thinker Catalan Lluís Duch, paying special attention to their understanding of language as the core of anthropology. It is considered especially his notion of «emparaulament». In the introduction to the thesis there is a description and justification of the value of this research. The work is divided into two parts. The first part deals with introductory matters: it contains a short biography of Lluís Duch, a depth exploration production and a full discussion of the anthropological method of the author studied. The second part, which is the main body of the thesis, is a philosophical reflection on the centrality of language in the play anthropological study. Ten theses about duquian anthropology of language are collected and analysed. After this reflection, our work shows the influence of some contemporary thinkers in the work of Lluís Duch. Our work ends with conclusions on Lluís Duch’s anthropology in general and on our study in particular.
Aquesta tesi doctoral estudia la proposta antropològica del pensador català Lluís Duch, parant una atenció especial a la seva comprensió del llenguatge com a eix vertebrador de l’antropologia. Es considera especialment la seva noció d’«emparaulament». A la introducció de la tesi s’exposa i es justifica el valor d’aquesta investigació. El treball es divideix en dues parts. La primera part s’ocupa de qüestions introductòries: conté una petita biografia de Lluís Duch, un ampli recorregut per la seva producció bibliogràfica i una discussió sobre el mètode antropològic de l’autor estudiat. La segona part del treball, que és el cos principal de la tesi, és una reflexió filosòfica sobre la centralitat del llenguatge en l’obra antropològica que estudiem. Es recullen i s’analitzen deu tesis de l’antropologia duquiana sobre el llenguatge. Acabada aquesta reflexió, el treball recull la influència d’alguns pensadors contemporanis en l’obra de Lluís Duch. El treball es tanca amb unes conclusions sobre l’antropologia de Lluís Duch en general i sobre el nostre estudi en particular.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/362664
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Sistemes i punts de vista filosòfics
Title: La centralitat del llenguatge en l’antropologia de Lluís Duch: reflexió filosòfica sobre la noció d’emparaulament
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors