Item


L’assentament de la immigració andalusa a Olot durant el franquisme. Trajectòries i mobilitat social de la immigració andalusa i els seus descendents

The process of settlement of Andalusian immigrants in Catalonia during the Franco’s regime was one of the most intense in the long Catalan tradition of receiving immigration. While the majority of Andalusian immigrants settled in the metropolitan area of Barcelona, other Catalan towns and municipalities were also attractive. This thesis studies the case of Olot (Girona) and basically addresses two major issues: First, it analyses and examines the characteristics of migration between Andalusia and Olot, quantifying and establishing the profile of Andalusian immigrants, as well as factors of expulsion and attraction, and process of integration in Olot. Meanwhile, the other major part of the thesis examines the paths and processes of social mobility among Andalusian immigrants, as well as their children and grandchildren. Specifically, we analyse these paths in areas such as employment, educational level, socioeconomic status and identity, among others.

El procés d’assentament de la immigració andalusa a Catalunya durant el franquisme va ser un dels més intensos en la dilatada tradició catalana de recepció d’immigració. Si bé la majoria dels immigrants andalusos es van assentar a la zona metropolitana de Barcelona, d’altres localitats catalanes també foren municipis d’atracció. Aquesta tesi estudia el cas de la ciutat d’Olot (Girona) i, fonamentalment, aborda dues grans qüestions: per una banda, analitza i examina les característiques del procés migratori entre Andalusia i Olot, mitjançant la quantificació i establiment del perfil dels immigrants andalusos, així com els factors d’expulsió, els d’atracció i el procés d’integració a Olot. Per altra banda, l’altra gran apartat de la tesi estudia les trajectòries i els processos de mobilitat social dels immigrants andalusos, així com dels seus fills i filles i néts. Concretament, s’analitzen àmbits com el treball, el nivell d’instrucció, l’estatus socioeconòmic o la identitat, entre altres.

Universitat de Girona

Manager: Feu, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Casademont Falguera, Xavier
Date: 2016 January 28
Abstract: The process of settlement of Andalusian immigrants in Catalonia during the Franco’s regime was one of the most intense in the long Catalan tradition of receiving immigration. While the majority of Andalusian immigrants settled in the metropolitan area of Barcelona, other Catalan towns and municipalities were also attractive. This thesis studies the case of Olot (Girona) and basically addresses two major issues: First, it analyses and examines the characteristics of migration between Andalusia and Olot, quantifying and establishing the profile of Andalusian immigrants, as well as factors of expulsion and attraction, and process of integration in Olot. Meanwhile, the other major part of the thesis examines the paths and processes of social mobility among Andalusian immigrants, as well as their children and grandchildren. Specifically, we analyse these paths in areas such as employment, educational level, socioeconomic status and identity, among others.
El procés d’assentament de la immigració andalusa a Catalunya durant el franquisme va ser un dels més intensos en la dilatada tradició catalana de recepció d’immigració. Si bé la majoria dels immigrants andalusos es van assentar a la zona metropolitana de Barcelona, d’altres localitats catalanes també foren municipis d’atracció. Aquesta tesi estudia el cas de la ciutat d’Olot (Girona) i, fonamentalment, aborda dues grans qüestions: per una banda, analitza i examina les característiques del procés migratori entre Andalusia i Olot, mitjançant la quantificació i establiment del perfil dels immigrants andalusos, així com els factors d’expulsió, els d’atracció i el procés d’integració a Olot. Per altra banda, l’altra gran apartat de la tesi estudia les trajectòries i els processos de mobilitat social dels immigrants andalusos, així com dels seus fills i filles i néts. Concretament, s’analitzen àmbits com el treball, el nivell d’instrucció, l’estatus socioeconòmic o la identitat, entre altres.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/369311
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Demografia
Política
Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: L’assentament de la immigració andalusa a Olot durant el franquisme. Trajectòries i mobilitat social de la immigració andalusa i els seus descendents
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors