Item


Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l’Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística

In this thesis, we provide the palaeographic edition and the translation of the Hebrew manuscript fragments of the Historical Archives of Gerona with Catalan written in Hebrew characters (14th-15th centuries), reused as book bindings of medieval notarial books. Textual and linguistic analyses are provided for this entire corpus, and, through this examination, we value the use of the language among the Jewish community. The collection contains a diverse typology of documents of which we present an overview. We have found many pages from moneylender registers concerning money lent predominantly to merchants from Gerona and their surroundings and also related to taxation. So we also focus on the study and contextualization of such economic manuscripts.

Aquesta tesi proposa l’edició paleogràfica i la traducció dels fragments de manuscrits hebreus dels segles XIV i XV, amb aljamies catalanes, que es van descobrir en els lloms dels protocols notarials custodiats a l’Arxiu Històric de Girona. Es porta a terme l’estudi textual i l’anàlisi lingüística del corpus català escrit en lletres hebrees i, a través d’aquest examen, valorem l’ús de la llengua entre els jueus de la comunitat. La col·lecció conté tota mena d’escrits de diversa tipologia dels quals en presentem una visió panoràmica. Una gran part d’aquesta documentació està relacionada amb el món del préstec i la fiscalitat medieval de la comunitat jueva gironina, especialment vinculada al món del crèdit rural de la rodalia de Girona. Així doncs, també fem especial atenció a l’estudi i contextualització d’aquesta mena de manuscrits econòmics.

En esta tesis se lleva a cabo la edición paleográfica y la traducción de los fragmentos de manuscritos hebreos de los siglos XIV y XV, con aljamías catalanas, que se descubrieron en los lomos de los protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico de Girona. Se lleva a cabo el estudio textual y el análisis lingüístico del corpus catalán escrito en letras hebreas y, a través de este examen, valoramos el uso de la lengua entre los judíos de la comunidad. La colección contiene todo tipo de escritos de diversa tipología de los que presentamos una visión panorámica. Una gran parte de esta documentación está relacionada con el mundo del préstamo y la fiscalidad medieval de la comunidad judía gerundense, especialmente vinculada al mundo del crédito rural de los alrededores de Girona. Así pues, también hacemos especial atención al estudio y contextualización de este tipo de manuscritos económicos.

Universitat de Girona

Manager: Ferrer, Joan, 1960-
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Valls i Pujol, Esperança
Date: 2016 February 2
Abstract: In this thesis, we provide the palaeographic edition and the translation of the Hebrew manuscript fragments of the Historical Archives of Gerona with Catalan written in Hebrew characters (14th-15th centuries), reused as book bindings of medieval notarial books. Textual and linguistic analyses are provided for this entire corpus, and, through this examination, we value the use of the language among the Jewish community. The collection contains a diverse typology of documents of which we present an overview. We have found many pages from moneylender registers concerning money lent predominantly to merchants from Gerona and their surroundings and also related to taxation. So we also focus on the study and contextualization of such economic manuscripts.
Aquesta tesi proposa l’edició paleogràfica i la traducció dels fragments de manuscrits hebreus dels segles XIV i XV, amb aljamies catalanes, que es van descobrir en els lloms dels protocols notarials custodiats a l’Arxiu Històric de Girona. Es porta a terme l’estudi textual i l’anàlisi lingüística del corpus català escrit en lletres hebrees i, a través d’aquest examen, valorem l’ús de la llengua entre els jueus de la comunitat. La col·lecció conté tota mena d’escrits de diversa tipologia dels quals en presentem una visió panoràmica. Una gran part d’aquesta documentació està relacionada amb el món del préstec i la fiscalitat medieval de la comunitat jueva gironina, especialment vinculada al món del crèdit rural de la rodalia de Girona. Així doncs, també fem especial atenció a l’estudi i contextualització d’aquesta mena de manuscrits econòmics.
En esta tesis se lleva a cabo la edición paleográfica y la traducción de los fragmentos de manuscritos hebreos de los siglos XIV y XV, con aljamías catalanas, que se descubrieron en los lomos de los protocolos notariales custodiados en el Archivo Histórico de Girona. Se lleva a cabo el estudio textual y el análisis lingüístico del corpus catalán escrito en letras hebreas y, a través de este examen, valoramos el uso de la lengua entre los judíos de la comunidad. La colección contiene todo tipo de escritos de diversa tipología de los que presentamos una visión panorámica. Una gran parte de esta documentación está relacionada con el mundo del préstamo y la fiscalidad medieval de la comunidad judía gerundense, especialmente vinculada al mundo del crédito rural de los alrededores de Girona. Así pues, también hacemos especial atención al estudio y contextualización de este tipo de manuscritos económicos.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/387552
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Història. Ciències auxiliars de la història. Història local
Title: Els fragments hebreus amb aljamies catalanes de l’Arxiu Històric de Girona: estudi textual, edició paleogràfica i anàlisi lingüística
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors