Item


Apoderament de les persones amb insuficiència renal crònica en la gestió del seu problema de salut

L’objectiu és descriure la capacitat de les persones amb insuficiència renal crònica i diàlisi peritoneal per millorar la presa de decisions i les accions que afecten la seva salut, tenint en compte el sentit de coherència, la funció familiar, la satisfacció envers els professionals de salut que les atenen i les activitats que aquests els hi proporcionen per a afavorir l’afrontament de la malaltia. Els resultats mostren que el 85% de les persones escullen la modalitat de diàlisi peritoneal automatitzada (DPA). La capacitat dels malalts i malaltes en DP per fer front a situacions adverses és del 64,68% i el sentit de coherència es de nivell mitjà. La funcionalitat familiar és de normo funció en un 85% dels participants en l`estudi. Els malalts i malaltes en DP tenen bona opinió dels professionals de la salut que els atenen, el 98,3% tornarien al mateix hospital i el grau de satisfacció global és de 9. També valoren positivament les activitats que els hi ensenyen les infermeres i donen un valor excel•lent a l’avaluació de l’atenció assistencial. En conclusió, la capacitació de les persones amb insuficiència renal crònica tractades en diàlisi peritoneal per a gestionar les decisions i les accions que afecten la seva salut està relacionada amb el sentit de coherència, amb la percepció de la funció familiar i amb la satisfacció envers els professionals de la salut.

The objectives of the study are to identify the ability of people with chronic kidney disease in peritoneal dialysis (PD ) to gain greater control over decisions and actions affecting their health, considering the coherence, family relationship, satisfaction to the health professionals who care them and the activities they provide them in order to help to confront the disease. The results show that 85% of people choose the automated peritoneal dialysis (APD). The ability of the patients under DP to face adverse situations is 64.68 % and the sense of coherence is medium grade. Family relationship is normal in 85 % of patients studied. The patient in PD have good opinion of health professionals who take care of them, 98.3 % would come back to the same hospital and score of satisfaction is 9. They value positively the activities that nurses teach to them and they value as excellent the assessment of health care. In conclusion, training people with chronic kidney disease treated in peritoneal dialysis to manage decisions and actions that affect their health is related to the sense of coherence, with the perception of family function and the satisfaction they have towards healt

Universitat de Girona

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Juvinyà Canal, Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Infermeria
Author: Puigvert i Vilalta, Carme
Date: 2016 April 6
Abstract: L’objectiu és descriure la capacitat de les persones amb insuficiència renal crònica i diàlisi peritoneal per millorar la presa de decisions i les accions que afecten la seva salut, tenint en compte el sentit de coherència, la funció familiar, la satisfacció envers els professionals de salut que les atenen i les activitats que aquests els hi proporcionen per a afavorir l’afrontament de la malaltia. Els resultats mostren que el 85% de les persones escullen la modalitat de diàlisi peritoneal automatitzada (DPA). La capacitat dels malalts i malaltes en DP per fer front a situacions adverses és del 64,68% i el sentit de coherència es de nivell mitjà. La funcionalitat familiar és de normo funció en un 85% dels participants en l`estudi. Els malalts i malaltes en DP tenen bona opinió dels professionals de la salut que els atenen, el 98,3% tornarien al mateix hospital i el grau de satisfacció global és de 9. També valoren positivament les activitats que els hi ensenyen les infermeres i donen un valor excel•lent a l’avaluació de l’atenció assistencial. En conclusió, la capacitació de les persones amb insuficiència renal crònica tractades en diàlisi peritoneal per a gestionar les decisions i les accions que afecten la seva salut està relacionada amb el sentit de coherència, amb la percepció de la funció familiar i amb la satisfacció envers els professionals de la salut.
The objectives of the study are to identify the ability of people with chronic kidney disease in peritoneal dialysis (PD ) to gain greater control over decisions and actions affecting their health, considering the coherence, family relationship, satisfaction to the health professionals who care them and the activities they provide them in order to help to confront the disease. The results show that 85% of people choose the automated peritoneal dialysis (APD). The ability of the patients under DP to face adverse situations is 64.68 % and the sense of coherence is medium grade. Family relationship is normal in 85 % of patients studied. The patient in PD have good opinion of health professionals who take care of them, 98.3 % would come back to the same hospital and score of satisfaction is 9. They value positively the activities that nurses teach to them and they value as excellent the assessment of health care. In conclusion, training people with chronic kidney disease treated in peritoneal dialysis to manage decisions and actions that affect their health is related to the sense of coherence, with the perception of family function and the satisfaction they have towards healt
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/387813
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Higiene i salut pública. Contaminació. Prevenció d’accidents. Infermeria
Patologia del sistema genitourinari
Title: Apoderament de les persones amb insuficiència renal crònica en la gestió del seu problema de salut
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors