Item


Simplification, approximation and deformation of large models

The high level of realism and interaction in many computer graphic applications requires techniques for processing complex geometric models. First, we present a method that provides an accurate low-resolution approximation from a multi-chart textured model that guarantees geometric fidelity and correct preservation of the appearance attributes. Then, we introduce a mesh structure called Compact Model that approximates dense triangular meshes while preserving sharp features, allowing adaptive reconstructions and supporting textured models. Next, we design a new space deformation technique called *Cages based on a multi-level system of cages that preserves the smoothness of the mesh between neighbouring cages and is extremely versatile, allowing the use of heterogeneous sets of coordinates and different levels of deformation. Finally, we propose a hybrid method that allows to apply any deformation technique on large models obtaining high quality results with a reduced memory footprint and a high performance.

L鈥檈levat nivell de realisme i d鈥檌nteracci贸 requerit en m煤ltiples aplicacions gr脿fiques fa que siguin necess脿ries t猫cniques pel processament de models geom猫trics complexes. En primer lloc, presentem un m猫tode de simplificaci贸 que proporciona una aproximaci贸 precisa de baixa resoluci贸 d鈥檜n model texturat que garanteix fidelitat geom猫trica i una correcta preservaci贸 de l鈥檃paren莽a. A continuaci贸, introdu茂m el Compact Model, una nova estructura de dades que permet aproximar malles triangulars denses preservant els trets m茅s distintius del model, permetent reconstruccions adaptatives i suportant models texturats. Seguidament, hem dissenyat *Cages, un esquema de deformaci贸 basat en un sistema de caixes multi-nivell que conserva la suavitat de la malla entre caixes ve茂nes i 茅s extremadament vers脿til, permetent l鈥櫭簊 de conjunts heterogenis de coordenades i diferents nivells de deformaci贸. Finalment, proposem un m猫tode h铆brid que permet aplicar qualsevol t猫cnica de deformaci贸 sobre models complexes obtenint resultats d鈥檃lta qualitat amb una mem貌ria redu茂da i un alt rendiment.

Universitat de Girona

Manager: Coll i Arnau, Narc铆s
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d鈥橧nform脿tica i Matem脿tica Aplicada
Author: Paradinas Sals贸n, Teresa
Date: 2011 October 13
Abstract: The high level of realism and interaction in many computer graphic applications requires techniques for processing complex geometric models. First, we present a method that provides an accurate low-resolution approximation from a multi-chart textured model that guarantees geometric fidelity and correct preservation of the appearance attributes. Then, we introduce a mesh structure called Compact Model that approximates dense triangular meshes while preserving sharp features, allowing adaptive reconstructions and supporting textured models. Next, we design a new space deformation technique called *Cages based on a multi-level system of cages that preserves the smoothness of the mesh between neighbouring cages and is extremely versatile, allowing the use of heterogeneous sets of coordinates and different levels of deformation. Finally, we propose a hybrid method that allows to apply any deformation technique on large models obtaining high quality results with a reduced memory footprint and a high performance.
L鈥檈levat nivell de realisme i d鈥檌nteracci贸 requerit en m煤ltiples aplicacions gr脿fiques fa que siguin necess脿ries t猫cniques pel processament de models geom猫trics complexes. En primer lloc, presentem un m猫tode de simplificaci贸 que proporciona una aproximaci贸 precisa de baixa resoluci贸 d鈥檜n model texturat que garanteix fidelitat geom猫trica i una correcta preservaci贸 de l鈥檃paren莽a. A continuaci贸, introdu茂m el Compact Model, una nova estructura de dades que permet aproximar malles triangulars denses preservant els trets m茅s distintius del model, permetent reconstruccions adaptatives i suportant models texturats. Seguidament, hem dissenyat *Cages, un esquema de deformaci贸 basat en un sistema de caixes multi-nivell que conserva la suavitat de la malla entre caixes ve茂nes i 茅s extremadament vers脿til, permetent l鈥櫭簊 de conjunts heterogenis de coordenades i diferents nivells de deformaci贸. Finalment, proposem un m猫tode h铆brid que permet aplicar qualsevol t猫cnica de deformaci贸 sobre models complexes obtenint resultats d鈥檃lta qualitat amb una mem貌ria redu茂da i un alt rendiment.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/51293
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi doctoral i la seva utilitzaci贸 ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, aix铆 com en activitats o materials d鈥檌nvestigaci贸 i doc猫ncia en els termes establerts a l鈥檃rt. 32 del Text Ref贸s de la Llei de Propietat Intel路lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilitzaci贸 dels seus continguts caldr脿 indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el t铆tol de la tesi doctoral. No s鈥檃utoritza la seva reproducci贸 o altres formes d鈥檈xplotaci贸 efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicaci贸 p煤blica des d鈥檜n lloc ali猫 al servei TDX. Tampoc s鈥檃utoritza la presentaci贸 del seu contingut en una finestra o marc ali猫 a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i 铆ndexs.
Subject: Geometria
Title: Simplification, approximation and deformation of large models
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors