Item


Front spreading in population dynamic models. Theory and application to the Neolithic transition

This thesis presents population dynamics models that can be applied to predict the rate of spread of the Neolithic transition (change from hunter-gathering to farming economics) across the European continent, which took place about 9000 to 5000 years ago. The first models in this thesis provide predictions at a continental scale. We develop population dynamics models with explicit kernels and apply realistic data. We also derive a new time-delayed reaction-diffusion equation which yields speeds about a 10% slower than previous models. We also deal with a regional variability: the slowdown of the Neolithic front when reaching the North of Europe. We develop simple reaction-diffusion models that can predict the measured speeds in terms of the non-homogeneous distribution of pre-Neolithic (Mesolithic) population in Europe, which were present in higher densities at the North of the continent. Such models can explain the observed speeds.

Aquesta tesi presenta models de din脿mica de poblacions que es poden aplicar a la transici贸 del neol铆tic (canvi d鈥檜na societat de ca莽adors-recol鈥ectors a una societat agr铆cola) per tal de predir-ne la velocitat d鈥檈xpansi贸 al continent europeu, que va tenir lloc fa entre 9000 i 5000 anys. Els primers models d鈥檃questa tesi proporcionen prediccions a escala continental. Desenvolupem models de din脿mica poblacional incloent kernels expl铆cits i dades realistes. Tamb茅 demostrem una nova equaci贸 de reacci贸-difusi贸 amb retard temporal la qual prediu velocitats fins a un 10% m茅s lentes que en demostracions anteriors. Tamb茅 tractem una variabilitat regional: la disminuci贸 del ritme d鈥檈xpansi贸 del front neol铆tic al nord d鈥橢uropa. Desenvolupem models de reacci贸-difusi贸 senzills que tenen en compte la distribuci贸 no homog猫nia de poblacions preneol铆tiques (mesol铆tiques) a Europa, les quals eren presents amb majors densitats al nord del continent. Aquests models poden predir les velocitats mesurades.

Universitat de Girona

Manager: Fort, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de F铆sica
Author: Isern Sard贸, Neus
Date: 2011 December 1
Abstract: This thesis presents population dynamics models that can be applied to predict the rate of spread of the Neolithic transition (change from hunter-gathering to farming economics) across the European continent, which took place about 9000 to 5000 years ago. The first models in this thesis provide predictions at a continental scale. We develop population dynamics models with explicit kernels and apply realistic data. We also derive a new time-delayed reaction-diffusion equation which yields speeds about a 10% slower than previous models. We also deal with a regional variability: the slowdown of the Neolithic front when reaching the North of Europe. We develop simple reaction-diffusion models that can predict the measured speeds in terms of the non-homogeneous distribution of pre-Neolithic (Mesolithic) population in Europe, which were present in higher densities at the North of the continent. Such models can explain the observed speeds.
Aquesta tesi presenta models de din脿mica de poblacions que es poden aplicar a la transici贸 del neol铆tic (canvi d鈥檜na societat de ca莽adors-recol鈥ectors a una societat agr铆cola) per tal de predir-ne la velocitat d鈥檈xpansi贸 al continent europeu, que va tenir lloc fa entre 9000 i 5000 anys. Els primers models d鈥檃questa tesi proporcionen prediccions a escala continental. Desenvolupem models de din脿mica poblacional incloent kernels expl铆cits i dades realistes. Tamb茅 demostrem una nova equaci贸 de reacci贸-difusi贸 amb retard temporal la qual prediu velocitats fins a un 10% m茅s lentes que en demostracions anteriors. Tamb茅 tractem una variabilitat regional: la disminuci贸 del ritme d鈥檈xpansi贸 del front neol铆tic al nord d鈥橢uropa. Desenvolupem models de reacci贸-difusi贸 senzills que tenen en compte la distribuci贸 no homog猫nia de poblacions preneol铆tiques (mesol铆tiques) a Europa, les quals eren presents amb majors densitats al nord del continent. Aquests models poden predir les velocitats mesurades.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/53462
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi doctoral i la seva utilitzaci贸 ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, aix铆 com en activitats o materials d鈥檌nvestigaci贸 i doc猫ncia en els termes establerts a l鈥檃rt. 32 del Text Ref贸s de la Llei de Propietat Intel路lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilitzaci贸 dels seus continguts caldr脿 indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el t铆tol de la tesi doctoral. No s鈥檃utoritza la seva reproducci贸 o altres formes d鈥檈xplotaci贸 efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicaci贸 p煤blica des d鈥檜n lloc ali猫 al servei TDX. Tampoc s鈥檃utoritza la presentaci贸 del seu contingut en una finestra o marc ali猫 a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i 铆ndexs.
Subject: F铆sica
Title: Front spreading in population dynamic models. Theory and application to the Neolithic transition
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors