Item


Estudi de l’acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral

L’inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI) és un antagonista de l’EGF. Un dels problemes del PCI, però, és la baixa afinitat per l’EGFR en comparació amb el lligand natural. En aquest treball s’han dissenyat nous bloquejadors de la via ErbB partint de l’estructura de l’EGF per tal d’augmentar l’afinitat d’unió. S’ha determinat que les variants tenen reduïda la capacitat d’activació del receptor però segueixen promovent la proliferació cel·lular. Tot i així, s’ha obtingut una variant, l’EGF Truncat, que tot i no estar correctament plegada, és la que ofereix uns millors. També s’ha dut a terme un tractament combinat entre el PCI i un inhibidor de tirosin quinases d’aquesta mateixa via, l’Iressa. Els resultats han posat de manifest que hi ha un antagonisme entre els dos tractaments. Aquesta és la primera vegada que s’associa de forma directa un tipus de tractament amb una resistència associada a l’activació de la producció autocrina de lligands, i representa un avenç molt important en la recerca oncològica.

Potato carboxypeptidase inhibitor (PCI) is an EGF antagonist. One of the main problems of PCI is its low affinity for EGFR in comparison to the natural ligand. In this study, blockers of the ErbB pathway have been designed taking as a model the EGF structure, in order to increase binding affinity. It has been observed that the variants have less ability to activate the receptor but they still promote cell proliferation. Nevertheless, the variant called Truncated EGF, although being unfolded, is the one that shows best perspectives.A combined treatment using PCI and a tyrosine kinase inhibitor of the same pathway, Iressa, has also been carried out. Results have shown that there is an antagonism between both treatments. This is the first time that a treatment is associated to resistance involving autocrine loop activation of ligands, and it represents a very important finding in the oncologic research.

Universitat de Girona

Manager: Llorens Duran, Rafael de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Ferrer Soler, Laura
Date: 2007 March 30
Abstract: L’inhibidor de carboxipeptidasa de patata (PCI) és un antagonista de l’EGF. Un dels problemes del PCI, però, és la baixa afinitat per l’EGFR en comparació amb el lligand natural. En aquest treball s’han dissenyat nous bloquejadors de la via ErbB partint de l’estructura de l’EGF per tal d’augmentar l’afinitat d’unió. S’ha determinat que les variants tenen reduïda la capacitat d’activació del receptor però segueixen promovent la proliferació cel·lular. Tot i així, s’ha obtingut una variant, l’EGF Truncat, que tot i no estar correctament plegada, és la que ofereix uns millors. També s’ha dut a terme un tractament combinat entre el PCI i un inhibidor de tirosin quinases d’aquesta mateixa via, l’Iressa. Els resultats han posat de manifest que hi ha un antagonisme entre els dos tractaments. Aquesta és la primera vegada que s’associa de forma directa un tipus de tractament amb una resistència associada a l’activació de la producció autocrina de lligands, i representa un avenç molt important en la recerca oncològica.
Potato carboxypeptidase inhibitor (PCI) is an EGF antagonist. One of the main problems of PCI is its low affinity for EGFR in comparison to the natural ligand. In this study, blockers of the ErbB pathway have been designed taking as a model the EGF structure, in order to increase binding affinity. It has been observed that the variants have less ability to activate the receptor but they still promote cell proliferation. Nevertheless, the variant called Truncated EGF, although being unfolded, is the one that shows best perspectives.A combined treatment using PCI and a tyrosine kinase inhibitor of the same pathway, Iressa, has also been carried out. Results have shown that there is an antagonism between both treatments. This is the first time that a treatment is associated to resistance involving autocrine loop activation of ligands, and it represents a very important finding in the oncologic research.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469076835
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7625
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
Patologia. Medicina clínica. Oncologia
Title: Estudi de l’acció de diferents bloquejadors de la via ErbB en la teràpia antitumoral
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors