Item


Control and optimization of an SBR for nitrogen removal: from model calibration to plant operation

En aquesta tesis s’ha desenvolupat un sistema de control capaç d’optimitzar el funcionament dels Reactors Discontinus Seqüencials dins el camp de l’eliminació de matèria orgànica i nitrogen de les aigües residuals. El sistema de control permet ajustar en línia la durada de les etapes de reacció a partir de mesures directes o indirectes de sondes. En una primera etapa de la tesis s’ha estudiat la calibració de models matemàtics que permeten realitzar fàcilment provatures de diferents estratègies de control. A partir de l’anàlisis de dades històriques s’han plantejat diferents opcions per controlar l’SBR i les més convenients s’han provat mitjançant simulació. Després d’assegurar l’èxit de l’estratègia de control mitjançant simulacions s’ha implementat en una planta semi-industrial. Finalment es planteja l’estructura d’uns sistema supervisor encarregat de controlar el funcionament de l’SBR no només a nivell de fases sinó també a nivell cicle.

In this Thesis a control system has been developed which permits optimizing the performance of the Sequencing Batch Reactors (SBR) within the field of organic matter and nitrogen removal from the wastewater. This control system is based on the on-line adjustment of the length of the reaction phases using directly or indirectly the data acquired from the sensors. In a first stage of the Thesis the calibration of the activated sludge models is studied what permits obtaining models for testing different operating and control strategies. From the analysis of historical data several options for controlling the SBR are obtained and most suitable is tested using a simulation approach. Afterwards, the control strategy is implemented in a semi-industrial plant obtaining promising results. Finally, a proposal for a supervisory control system is presented which can be in charge of controlling the performance of the SBR not only at a phase level but also at cycle level.

Universitat de Girona

Manager: Colprim Galceran, Jesús
Balaguer i Condom, Maria Dolors
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Corominas Tabares, Lluís
Date: 2006 May 19
Abstract: En aquesta tesis s’ha desenvolupat un sistema de control capaç d’optimitzar el funcionament dels Reactors Discontinus Seqüencials dins el camp de l’eliminació de matèria orgànica i nitrogen de les aigües residuals. El sistema de control permet ajustar en línia la durada de les etapes de reacció a partir de mesures directes o indirectes de sondes. En una primera etapa de la tesis s’ha estudiat la calibració de models matemàtics que permeten realitzar fàcilment provatures de diferents estratègies de control. A partir de l’anàlisis de dades històriques s’han plantejat diferents opcions per controlar l’SBR i les més convenients s’han provat mitjançant simulació. Després d’assegurar l’èxit de l’estratègia de control mitjançant simulacions s’ha implementat en una planta semi-industrial. Finalment es planteja l’estructura d’uns sistema supervisor encarregat de controlar el funcionament de l’SBR no només a nivell de fases sinó també a nivell cicle.
In this Thesis a control system has been developed which permits optimizing the performance of the Sequencing Batch Reactors (SBR) within the field of organic matter and nitrogen removal from the wastewater. This control system is based on the on-line adjustment of the length of the reaction phases using directly or indirectly the data acquired from the sensors. In a first stage of the Thesis the calibration of the activated sludge models is studied what permits obtaining models for testing different operating and control strategies. From the analysis of historical data several options for controlling the SBR are obtained and most suitable is tested using a simulation approach. Afterwards, the control strategy is implemented in a semi-industrial plant obtaining promising results. Finally, a proposal for a supervisory control system is presented which can be in charge of controlling the performance of the SBR not only at a phase level but also at cycle level.
Format: application/pdf
ISBN: 8469002414
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7659
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ciències del medi ambient
Enginyeria sanitària. Aigua. Sanejament. Enginyeria de la il·luminació
Title: Control and optimization of an SBR for nitrogen removal: from model calibration to plant operation
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors