Item


Estudi sobre l’habitatge a la demarcació de Girona: habitatges principals, segones residències i apartaments turístics

Aquesta tesi doctoral estudia diferents aspectes sobre els habitatges a la província de Girona, combinant l’anàlisi sobre l’evolució històrica dels habitatges, el fenomen de les segones residències i el mercat d’apartaments turístics. El paper de la població és el principal motor del creixement dels habitatges durant el segle XX. Tot i així, durant la segona meitat, el pes dels habitatges secundaris en zones turístiques com Costa Brava i municipis de muntanya han tingut el seu paper significatiu. Altres factors determinants en els darrers anys han estat la immigració i la disminució del tamany de les llars. Les segones residències a Girona s’ubiquen en gran part a la Costa Brava (al voltant del 75% del total a la província). S’observa un fenomen d’expansió en forma de "taca d’oli" des de la Costa Brava cap a l’interior i des de la Cerdanya cap a zones més orientals. Dins el mercat d’apartaments turístics, una sèrie de regressions hedòniques han posat de manifest les variables que més influeixen sobre el preu final del lloguer de l’habitatge turístic com el nombre d’habitacions, el tipus d’allotjament, la distància sobre la platja, el municipi d’ubicació i la temporada turística. Respecte als hotels (el mateix exercici) com a bé substitutiu destaquen les mateixes variables excepte la piscina (menys valorat) i el pàrking (més valorat).

This doctoral thesis studies different aspects on the housings in the province of Girona, combining the historical evolution of them, the phenomenon of the second residences and the market of the tourist apartments. The role of population is the main motive of the growth of the housings during the XXth century in the zone. Nonetheless, during the second half, the weight of the secondary housings in tourist zones like the Costa Brava and mountain towns have had their significant role as well. Other determinant factors in the last years have been the immigration and the decrease of the home’s size. The second residences in Girona are located for the most part in the Costa Brava (about 75 % of whole to the province). A phenomenon of expansion is observed with a "spot of oil" effect from the Costa Brava towards the interior and from the Cerdanya (specialized mountain tourism zone) towards more oriental zones. Inside the market of tourist apartments, hedonic regressions have shown the variables that have more influence to the final price of the rent of the tourist housing: number of rooms, type of housing, distance the beach, municipality and season. Another exercise for hotels (as a substitute good) shows the same importance of variables to the final price excepting in the swimming pool (less valued) and the parking (more valued)

Universitat de Girona

Manager: Garriga Ripoll, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Economia
Author: Saló Mayolas, Albert
Date: 2005 December 12
Abstract: Aquesta tesi doctoral estudia diferents aspectes sobre els habitatges a la província de Girona, combinant l’anàlisi sobre l’evolució històrica dels habitatges, el fenomen de les segones residències i el mercat d’apartaments turístics. El paper de la població és el principal motor del creixement dels habitatges durant el segle XX. Tot i així, durant la segona meitat, el pes dels habitatges secundaris en zones turístiques com Costa Brava i municipis de muntanya han tingut el seu paper significatiu. Altres factors determinants en els darrers anys han estat la immigració i la disminució del tamany de les llars. Les segones residències a Girona s’ubiquen en gran part a la Costa Brava (al voltant del 75% del total a la província). S’observa un fenomen d’expansió en forma de "taca d’oli" des de la Costa Brava cap a l’interior i des de la Cerdanya cap a zones més orientals. Dins el mercat d’apartaments turístics, una sèrie de regressions hedòniques han posat de manifest les variables que més influeixen sobre el preu final del lloguer de l’habitatge turístic com el nombre d’habitacions, el tipus d’allotjament, la distància sobre la platja, el municipi d’ubicació i la temporada turística. Respecte als hotels (el mateix exercici) com a bé substitutiu destaquen les mateixes variables excepte la piscina (menys valorat) i el pàrking (més valorat).
This doctoral thesis studies different aspects on the housings in the province of Girona, combining the historical evolution of them, the phenomenon of the second residences and the market of the tourist apartments. The role of population is the main motive of the growth of the housings during the XXth century in the zone. Nonetheless, during the second half, the weight of the secondary housings in tourist zones like the Costa Brava and mountain towns have had their significant role as well. Other determinant factors in the last years have been the immigration and the decrease of the home’s size. The second residences in Girona are located for the most part in the Costa Brava (about 75 % of whole to the province). A phenomenon of expansion is observed with a "spot of oil" effect from the Costa Brava towards the interior and from the Cerdanya (specialized mountain tourism zone) towards more oriental zones. Inside the market of tourist apartments, hedonic regressions have shown the variables that have more influence to the final price of the rent of the tourist housing: number of rooms, type of housing, distance the beach, municipality and season. Another exercise for hotels (as a substitute good) shows the same importance of variables to the final price excepting in the swimming pool (less valued) and the parking (more valued)
Format: application/pdf
ISBN: 8469012851
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7702
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Economia regional i territorial. Economia del sòl i de la vivenda
Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Estudi sobre l’habitatge a la demarcació de Girona: habitatges principals, segones residències i apartaments turístics
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors