Item


La Dictadura de Primo de Rivera a Girona : premsa i societat (1923-1930)

Existeix una acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense a penes escletxes. La hipòtesi central de la nostra investigació es fonamenta en la idea que la realitat fou molt distinta, ja que dins el mateix Directori cohabitaren plantejaments substancialment diferents, que provocaren discrepàncies serioses en el si del règim. L’esmentada hipòtesi la intentem demostrar partint de l’anàlisi d’un aspecte concret, però molt important, de la Dictadura que és el que fa referència al propòsit de Primo de Rivera, al nostre entendre fracassat, de fonamentar gran part del seu projecte polític en el fet de desenvolupar una intensa tasca propagandística quehavia de servir per transmetre una bona imatge del règim i per inculcar ideologia. El marc territorial investigat és el format per les comarques gironines, on convergeixen tres factors decisius que aporten elements que ajuden a explicar el fracàs del projecte de Primo de Rivera. El primer de caràcter més general, però igualment constatable en l’àmbit gironí, és el relatiu a la mateixa política de premsa del dictador, que es caracteritza per la seva poca definició i per la seva pèssima aplicació. Els dos següents, més específics, incideixen en l’existència de diferents maneres d’entendre la reforma de l’Estat dins el primoriverisme, i en les lluites intestines i localistes entre bàndols ambiciosos de poder.

There is a marked trend in the historical world to present the dictatorship of Primo de Rivera as a monolithic and uniform political system, with a single speech, barely cracks. The central hypothesis of our research is based on the idea that the reality was very different because in the same directory substantially different approach coexisted, which caused serious disagreements within the regime. We attempt to demonstrate the above hypothesis on the basis of the analysis of a very important specific aspect of the dictatorship that makes reference to the purpose of Primo de Rivera, failed in our opinion, to substantiate much of its political project in developping an intense propaganda, that was supposed to transmit a good image of the regime and to instill ideology. The geographical area investigated is Girona region, where three crucial converging factors help to explain the failure of the project Primo de Rivera. The first one, more general, but also verifiable in the Girona area, is the dictator’s press polici, which is characterized by its short definition and its terrible application. The two following, more specific, impact on the existence of different ways of understanding the State reform within primoriverism, and the localist infighting between ambitious factions eager for power.

Universitat de Girona

Manager: Ucelay Da Cal, Enric, 1948-
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Author: Costa i Fernàndez, Lluís, 1959-
Date: 1994 March 15
Abstract: Existeix una acusada tendència en el món historiogràfic a presentar la dictadura de Primo de Rivera com un règim polític monolític i uniforme, amb un únic discurs, sense a penes escletxes. La hipòtesi central de la nostra investigació es fonamenta en la idea que la realitat fou molt distinta, ja que dins el mateix Directori cohabitaren plantejaments substancialment diferents, que provocaren discrepàncies serioses en el si del règim. L’esmentada hipòtesi la intentem demostrar partint de l’anàlisi d’un aspecte concret, però molt important, de la Dictadura que és el que fa referència al propòsit de Primo de Rivera, al nostre entendre fracassat, de fonamentar gran part del seu projecte polític en el fet de desenvolupar una intensa tasca propagandística quehavia de servir per transmetre una bona imatge del règim i per inculcar ideologia. El marc territorial investigat és el format per les comarques gironines, on convergeixen tres factors decisius que aporten elements que ajuden a explicar el fracàs del projecte de Primo de Rivera. El primer de caràcter més general, però igualment constatable en l’àmbit gironí, és el relatiu a la mateixa política de premsa del dictador, que es caracteritza per la seva poca definició i per la seva pèssima aplicació. Els dos següents, més específics, incideixen en l’existència de diferents maneres d’entendre la reforma de l’Estat dins el primoriverisme, i en les lluites intestines i localistes entre bàndols ambiciosos de poder.
There is a marked trend in the historical world to present the dictatorship of Primo de Rivera as a monolithic and uniform political system, with a single speech, barely cracks. The central hypothesis of our research is based on the idea that the reality was very different because in the same directory substantially different approach coexisted, which caused serious disagreements within the regime. We attempt to demonstrate the above hypothesis on the basis of the analysis of a very important specific aspect of the dictatorship that makes reference to the purpose of Primo de Rivera, failed in our opinion, to substantiate much of its political project in developping an intense propaganda, that was supposed to transmit a good image of the regime and to instill ideology. The geographical area investigated is Girona region, where three crucial converging factors help to explain the failure of the project Primo de Rivera. The first one, more general, but also verifiable in the Girona area, is the dictator’s press polici, which is characterized by its short definition and its terrible application. The two following, more specific, impact on the existence of different ways of understanding the State reform within primoriverism, and the localist infighting between ambitious factions eager for power.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469427996
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7862
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Diaris. Premsa. Periodisme. Ciències de la informació
Política
Història general i per països
Title: La Dictadura de Primo de Rivera a Girona : premsa i societat (1923-1930)
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors