Item


Ecology of an invasive fish (Silurus glanis) in Catalan reservoirs

L’objectiu d’aquesta tesi és aportar les primeres dades sobre l’ecologia del silur (Silurus glanis) introduït a la Península Ibèrica i estimar els seu impacte ecològic sobre la biota nativa. Es van mostrejar les comunitats de peixos de 14 embassaments catalans. El silur es troba actualment introduït a quatre conques Ibèriques: a la de l’Ebre fa uns 30 anys, a les del Ter i Tajo fa uns pocs anys i recentment al Llobregat. Hem demostrat la utilitat de comparar estadis d’invasió recents i avançats per mirar d’entendre els canvis ecològics causats per espècies invasores: les introduccions recents presenten silurs més joves, de menor mida i amb taxes de creixement superiors a les de les poblacions introduïdes anteriorment i també respecte les poblacions natives; a més, depreden majoritàriament sobre peixos, en contra de les poblacions més antigues que s’alimenten sobretot de cranc. Finalment, aportem les primeres dades publicades de telemetria del silur.

The aim of this thesis is to provide the first data on the ecology of European Catfish (Silurus glanis) introduced to the Iberian Peninsula and to appraise its ecological impact on native biota. We sampled the fish assemblage of 14 Catalan reservoirs (Spain). The European catfish is nowadays introduced in four Iberian river basins: in the Ebro river basin for 30 years, in the Ter and Tajo river basin for a few years and we report the first record for the Llobregat river basin. We demonstrate the utility of comparing early and late invasion stages to understand the ecological changes caused by invasive species: recent introductions of catfish had smaller and younger catfish with growth rates higher than old and native populations and preying on fish instead of crayfish for old introductions. We also report the first published telemetry data for catfish.

Universitat de Girona

Manager: Zamora Hernández, Lluís
García-Berthou, Emili
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Carol Bruguera, Joaquim
Date: 2007 December 14
Abstract: L’objectiu d’aquesta tesi és aportar les primeres dades sobre l’ecologia del silur (Silurus glanis) introduït a la Península Ibèrica i estimar els seu impacte ecològic sobre la biota nativa. Es van mostrejar les comunitats de peixos de 14 embassaments catalans. El silur es troba actualment introduït a quatre conques Ibèriques: a la de l’Ebre fa uns 30 anys, a les del Ter i Tajo fa uns pocs anys i recentment al Llobregat. Hem demostrat la utilitat de comparar estadis d’invasió recents i avançats per mirar d’entendre els canvis ecològics causats per espècies invasores: les introduccions recents presenten silurs més joves, de menor mida i amb taxes de creixement superiors a les de les poblacions introduïdes anteriorment i també respecte les poblacions natives; a més, depreden majoritàriament sobre peixos, en contra de les poblacions més antigues que s’alimenten sobretot de cranc. Finalment, aportem les primeres dades publicades de telemetria del silur.
The aim of this thesis is to provide the first data on the ecology of European Catfish (Silurus glanis) introduced to the Iberian Peninsula and to appraise its ecological impact on native biota. We sampled the fish assemblage of 14 Catalan reservoirs (Spain). The European catfish is nowadays introduced in four Iberian river basins: in the Ebro river basin for 30 years, in the Ter and Tajo river basin for a few years and we report the first record for the Llobregat river basin. We demonstrate the utility of comparing early and late invasion stages to understand the ecological changes caused by invasive species: recent introductions of catfish had smaller and younger catfish with growth rates higher than old and native populations and preying on fish instead of crayfish for old introductions. We also report the first published telemetry data for catfish.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469123911
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7870
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ecologia general i biodiversitat
Zoologia
Title: Ecology of an invasive fish (Silurus glanis) in Catalan reservoirs
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors