Item


Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil

Des de la perspectiva psicosocial s’analitzen alguns aspectes de les interaccions entre progenitors i fills/es adolescents entre 12 i 16 anys en relació a l’ús del telèfon mòbil en el marc de la societat acceleradament canviant. S’ha emprat un mètode plural o multimètode que s’ha articulat en dues fases d’investigació, una quantitativa i una qualitativa, per l’estudi dels fenòmens socials complexes com ho són les relacions intergeneracionals. Els resultats posen de manifest que existeixen interaccions entre les actituds dels adolescents i dels progenitors en l’ús del telèfon mòbil. També apunten que les tecnologies audiovisuals com el mòbil estan mediatitzant les relacions intergeneracionals. És a dir, no només els adolescents utilitzen molt més les tecnologies que els adults, sinó que a més sobre el context social que té impacte aquest ús és fonamentalment amb els amics. Cal un major apropament intergeneracional pel que fa a mantenir converses entre adults i adolescents al voltant dels temes que els motiven i interessen, com és el cas de les TICs.

Some aspects of the interactions between parents and their adolescent children aged 12-16 in relation to the use of mobile phones within the framework of a rapidly changing society are analysed from a psychosocial perspective. A multi-method analysis has been used, developed in two phases, quantitative and qualitative, to study the complex social phenomena of intergenerational relationships. The results show that there are interactions between the attitudes of the adolescents and those of their parents towards the use of the mobile phone. They also indicate that audiovisual technologies like the mobile phone are mediating intergenerational relationships: that is to say, not only do adolescents use these technologies more than adults, they also do so within a social context which is important to them, in that this use takes place primarily with their friends. A greater intergenerational convergence is needed in order to maintain conversations between adults and adolescents about subjects which motivate and interest them, such as ICTs.

Universitat de Girona

Manager: Casas Aznar, Ferran
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Author: Malo Cerrato, Sara
Date: 2009 January 30
Abstract: Des de la perspectiva psicosocial s’analitzen alguns aspectes de les interaccions entre progenitors i fills/es adolescents entre 12 i 16 anys en relació a l’ús del telèfon mòbil en el marc de la societat acceleradament canviant. S’ha emprat un mètode plural o multimètode que s’ha articulat en dues fases d’investigació, una quantitativa i una qualitativa, per l’estudi dels fenòmens socials complexes com ho són les relacions intergeneracionals. Els resultats posen de manifest que existeixen interaccions entre les actituds dels adolescents i dels progenitors en l’ús del telèfon mòbil. També apunten que les tecnologies audiovisuals com el mòbil estan mediatitzant les relacions intergeneracionals. És a dir, no només els adolescents utilitzen molt més les tecnologies que els adults, sinó que a més sobre el context social que té impacte aquest ús és fonamentalment amb els amics. Cal un major apropament intergeneracional pel que fa a mantenir converses entre adults i adolescents al voltant dels temes que els motiven i interessen, com és el cas de les TICs.
Some aspects of the interactions between parents and their adolescent children aged 12-16 in relation to the use of mobile phones within the framework of a rapidly changing society are analysed from a psychosocial perspective. A multi-method analysis has been used, developed in two phases, quantitative and qualitative, to study the complex social phenomena of intergenerational relationships. The results show that there are interactions between the attitudes of the adolescents and those of their parents towards the use of the mobile phone. They also indicate that audiovisual technologies like the mobile phone are mediating intergenerational relationships: that is to say, not only do adolescents use these technologies more than adults, they also do so within a social context which is important to them, in that this use takes place primarily with their friends. A greater intergenerational convergence is needed in order to maintain conversations between adults and adolescents about subjects which motivate and interest them, such as ICTs.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469219522
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7947
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Sociologia. Comunicació
Title: Cultures mediàtiques adolescents: Un estudi psicosocial centrat en el telèfon mòbil
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors