Item


Análisis de la aplicabilidad de la técnica Value Stream Mapping en el rediseño de sistemas productivos

Los sistemas productivos de las empresas han de adaptarse a las exigencias de los mercados. El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica desarrollada por la Producción Ajustada y orientada al rediseño de dichos sistemas productivos. Si bien existe divulgación teórica sobre la técnica así como publicaciones de casos prácticos exitosos, se detecta la carencia de un análisis que explore en profundidad la aplicabilidad de la técnica en entornos productivos relacionados con las lineas de flujo desconectadas. Así, el objetivo de la tesis es la evaluación de la aplicabilidad del VSM en dichos entornos. El método de investigación adoptado ha consistido en un estudio de casos múltiple sobre seis empresas. Los resultados confirman la validez práctica del VSM para el rediseño de sistemas productivos. No obstante, también se fijan aspectos de mejora y desarrollo para que la técnica pueda convertirse en la referencia base.

The Value Stream Mapping (VSM) technique, developed within the Lean Production paradigm, was presented as an innovative graphic technique to help practitioners redesign production systems. This thesis presents the results of a research whose main purpose is to evaluate the real applicability of VSM to redesign disconnected flow lines based on manufacturing environments with a diversity of logistical problems. The research was developed using multiple case study methodology in six industrial companies. The experiences have served to highlight the following results: 1) the validity of VSM as a redesign tool is confirmed; 2) resources required for the application process are established; and 3) the differences between theoretical concepts proposed by VSM and their real world practical applications are indicated and analysed. These results have led to conclusions relating to: 1) communication solutions for practitioners to obtain maximum efficiency when using VSM; and 2) definitions of theoretical development points for VSM to become a reference among redesign techniques.

Universitat de Girona

Manager: Ochoa Laburu, Carlos
Castro Vila, Rodolfo de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Serrano Lasa, Ibon
Date: 2007 June 7
Abstract: Los sistemas productivos de las empresas han de adaptarse a las exigencias de los mercados. El Value Stream Mapping (VSM) es una técnica desarrollada por la Producción Ajustada y orientada al rediseño de dichos sistemas productivos. Si bien existe divulgación teórica sobre la técnica así como publicaciones de casos prácticos exitosos, se detecta la carencia de un análisis que explore en profundidad la aplicabilidad de la técnica en entornos productivos relacionados con las lineas de flujo desconectadas. Así, el objetivo de la tesis es la evaluación de la aplicabilidad del VSM en dichos entornos. El método de investigación adoptado ha consistido en un estudio de casos múltiple sobre seis empresas. Los resultados confirman la validez práctica del VSM para el rediseño de sistemas productivos. No obstante, también se fijan aspectos de mejora y desarrollo para que la técnica pueda convertirse en la referencia base.
The Value Stream Mapping (VSM) technique, developed within the Lean Production paradigm, was presented as an innovative graphic technique to help practitioners redesign production systems. This thesis presents the results of a research whose main purpose is to evaluate the real applicability of VSM to redesign disconnected flow lines based on manufacturing environments with a diversity of logistical problems. The research was developed using multiple case study methodology in six industrial companies. The experiences have served to highlight the following results: 1) the validity of VSM as a redesign tool is confirmed; 2) resources required for the application process are established; and 3) the differences between theoretical concepts proposed by VSM and their real world practical applications are indicated and analysed. These results have led to conclusions relating to: 1) communication solutions for practitioners to obtain maximum efficiency when using VSM; and 2) definitions of theoretical development points for VSM to become a reference among redesign techniques.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469078037
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7957
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Análisis de la aplicabilidad de la técnica Value Stream Mapping en el rediseño de sistemas productivos
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors