Item


Identitat, racisme i violència. Les relacions interètniques en un institut català

Aquesta tesi està basada en l’etnografia d’un institut d’educació secundària situat en una ciutat mitjana de Catalunya, amb un nivell socioeconòmic mig-baix i una important presència d’immigrants (de diferents zones de l’estat espanyol i d’Àfrica, sobretot marroquins i gambians). El treball inclou una recerca bibliogràfica i de clarificació teòrica amb la que es pretén situar els fenòmens que s’estudien (identitat, racisme i violència) en el moment històric i context social actual, per tal de poder explicar l’ascens o la importància d’aquests fenòmens, així com les relacions que es poden establir entre ells.La primera part de la tesi respon a la voluntat de contextualitzar teòricament la recerca etnogràfica i de situar les observacions d’aula en un marc social més ampli. A la segona part es presenten les aportacions que han realitzat els sociòlegs i els antropòlegs de l’educació a l’anàlisi del tractament de la diversitat ètnica, del racisme i de la violència en l’àmbit escolar. A la tercera part es desenvolupa el treball de recerca etnogràfica centrat en l’anàlisi de les relacions interètniques de l’alumnat.

This doctoral thesis is based on the ethnography of a state secondary school situated in an average-sized town in Catalonia with a medium-low socio-economic level and a population that includes considerable numbers of immigrants both from other parts of Spain and from some African coutnries (principally Morocco and Gambia).The thesis includes bibliographical research and a theoretical clarification to situate the phenomena of indentity, racism and violence within the historical and social context of the present day. The growing importance of these phenomena and the relationships established between them are explained in this context.The first part of the thesis endeavours to provide a theoretical context for the ethnographic research and to situate the classroom observations within a much wider social framework.The second part of the thesis introduces contributions from educational sociologists and anthropologists to the analysis of how ethnic diversity, racism and violence are dealt with in schools.The third part develops the ethnographic research by focusing on the interethnic relations among the students.

Universitat de Girona

Manager: Juliano, Dolores
Feu, Jordi
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Serra i Salamé, Carles
Date: 2001 October 16
Abstract: Aquesta tesi està basada en l’etnografia d’un institut d’educació secundària situat en una ciutat mitjana de Catalunya, amb un nivell socioeconòmic mig-baix i una important presència d’immigrants (de diferents zones de l’estat espanyol i d’Àfrica, sobretot marroquins i gambians). El treball inclou una recerca bibliogràfica i de clarificació teòrica amb la que es pretén situar els fenòmens que s’estudien (identitat, racisme i violència) en el moment històric i context social actual, per tal de poder explicar l’ascens o la importància d’aquests fenòmens, així com les relacions que es poden establir entre ells.La primera part de la tesi respon a la voluntat de contextualitzar teòricament la recerca etnogràfica i de situar les observacions d’aula en un marc social més ampli. A la segona part es presenten les aportacions que han realitzat els sociòlegs i els antropòlegs de l’educació a l’anàlisi del tractament de la diversitat ètnica, del racisme i de la violència en l’àmbit escolar. A la tercera part es desenvolupa el treball de recerca etnogràfica centrat en l’anàlisi de les relacions interètniques de l’alumnat.
This doctoral thesis is based on the ethnography of a state secondary school situated in an average-sized town in Catalonia with a medium-low socio-economic level and a population that includes considerable numbers of immigrants both from other parts of Spain and from some African coutnries (principally Morocco and Gambia).The thesis includes bibliographical research and a theoretical clarification to situate the phenomena of indentity, racism and violence within the historical and social context of the present day. The growing importance of these phenomena and the relationships established between them are explained in this context.The first part of the thesis endeavours to provide a theoretical context for the ethnographic research and to situate the classroom observations within a much wider social framework.The second part of the thesis introduces contributions from educational sociologists and anthropologists to the analysis of how ethnic diversity, racism and violence are dealt with in schools.The third part develops the ethnographic research by focusing on the interethnic relations among the students.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469092279
Document access: http://hdl.handle.net/10803/7975
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ensenyament primari i secundari
Title: Identitat, racisme i violència. Les relacions interètniques en un institut català
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors