Item


Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats

Les aules d’acollida tenen com a objectiu principal donar suport lingüístic a l’alumnat estranger perquè aquest desenvolupi coneixement de la llengua de l’escola.La tesi presenta els resultats de l’avaluació de les aules d’acollida de primària de tot Catalunya durant el curs 2006-2007. En l’avaluació es van emprar tres instruments: una prova de coneixement de català nivell A2, un qüestionari d’adaptació escolar i un qüestionari individual que recollia variables com el temps d’estada a Catalunya, el nombre d’hores setmanals a l’aula d’acollida, la llengua inicial o l’escolarització prèvia de l’alumnat. Totes les dades van ser introduïdes en el programa SPSS versió 15 i es van aplicar diferents tècniques estadístiques.Els resultats mostren que la variable que descriu millor les diferències de coneixement de català de l’alumnat estranger de les aules d’acollida és la seva adaptació escolar. Aquesta variable es mostra tan potent en la descripció dels resultats que mitiga els efectes reals d’altres variables com el temps d’estada a Catalunya, el nombre d’hores setmanals a l’aula d’acollida o la llengua inicial de l’alumnat.

Linguistic support classes aim to give linguistic support to foreign students to develop their knowledge of the school language.The thesis presents the results of the evaluation carried out of primary school linguistic support classes in Catalonia during academic year 2006-2007. Three different instruments were used in the evaluation: a Catalan test level A2, a questionnaire of school adaptation and an individual questionnaire which gathered variables such as the students’ length of time living in Catalonia, the number of hours per week attending linguistic support, their initial language or their previous schooling. All the data were introduced in the SPSS programme version 15 and different statistical techniques were applied.The results show that the variable which best describes the differences of knowledge of Catalan of foreign students attending linguistic support classes is their school adaptation. This variable appears to be so powerful that mitigates the real effects of other variables such as the length of time living in Catalonia, the number of hours per week attending linguistic support or the students’ initial language.

Universitat de Girona

Manager: Perera, Santiago
Vila, Ignasi, 1950-
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Siqués, Carina
Date: 2008 June 20
Abstract: Les aules d’acollida tenen com a objectiu principal donar suport lingüístic a l’alumnat estranger perquè aquest desenvolupi coneixement de la llengua de l’escola.La tesi presenta els resultats de l’avaluació de les aules d’acollida de primària de tot Catalunya durant el curs 2006-2007. En l’avaluació es van emprar tres instruments: una prova de coneixement de català nivell A2, un qüestionari d’adaptació escolar i un qüestionari individual que recollia variables com el temps d’estada a Catalunya, el nombre d’hores setmanals a l’aula d’acollida, la llengua inicial o l’escolarització prèvia de l’alumnat. Totes les dades van ser introduïdes en el programa SPSS versió 15 i es van aplicar diferents tècniques estadístiques.Els resultats mostren que la variable que descriu millor les diferències de coneixement de català de l’alumnat estranger de les aules d’acollida és la seva adaptació escolar. Aquesta variable es mostra tan potent en la descripció dels resultats que mitiga els efectes reals d’altres variables com el temps d’estada a Catalunya, el nombre d’hores setmanals a l’aula d’acollida o la llengua inicial de l’alumnat.
Linguistic support classes aim to give linguistic support to foreign students to develop their knowledge of the school language.The thesis presents the results of the evaluation carried out of primary school linguistic support classes in Catalonia during academic year 2006-2007. Three different instruments were used in the evaluation: a Catalan test level A2, a questionnaire of school adaptation and an individual questionnaire which gathered variables such as the students’ length of time living in Catalonia, the number of hours per week attending linguistic support, their initial language or their previous schooling. All the data were introduced in the SPSS programme version 15 and different statistical techniques were applied.The results show that the variable which best describes the differences of knowledge of Catalan of foreign students attending linguistic support classes is their school adaptation. This variable appears to be so powerful that mitigates the real effects of other variables such as the length of time living in Catalonia, the number of hours per week attending linguistic support or the students’ initial language.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469158333
Document access: http://hdl.handle.net/10803/8009
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Ensenyament primari i secundari
Educació especial
Title: Les aules d’acollida d’educació primària a Catalunya: descripció i avaluació dels resultats
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors