Item


Síntesi i reactivitat de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats

En aquesta tesi s’han sintetitzat macrocicles nitrogenats poliinsaturats de diferents mides i s’ha estudiat la seva reactivitat. S’han preparat macrocicles de quinze i setze baules triacetilènics i de quinze baules contenint dos triples i un doble enllaç a l’estructura. S’ha estudiat la ciclotrimerització [2+2+2] d’aquests macrocicles catalitzada per metalls de transició en dissolvents orgànics convencionals o en sals foses. S’han sintetitzat complexos de rodi contenint un lligand carbènic N-heterocíclic per tal d’utilitzar-los com a catalitzadors alternatius al complex de Wilkinson en les reaccions de ciclotrimerització dels macrocicles poliinsaturats i d’altres anàlegs oberts. Els complexos carbènics sintetitzats han presentat una eficiència lleugerament superior a la del catalitzador de Wilkinson. També s’ha iniciat un estudi mecanístic de la cicloisomerització d’aquests macrocicles induïda tèrmicament.Finalment, s’han preparat macrocicles de catorze i dinou baules contenint un nucli endiínic a més d’altres insaturacions i s’ha estudiat la corresponent ciclació de Bergman en estat sòlid.

In this work different sized polyunsaturated azamacrocicles were synthesized and their reactivity was studied. 15- and 16-membered triacetylenic macrocycles and 15-membered macrocycles containing two acetylenes and one olefin were synthesized. The transition metal catalyzed [2+2+2] cyclotrimerization of the polyunsaturated macrocycles was studied in organic solvents or molten salts. Rhodium complexes containing a N-heterocyclic carbene (NHC) ligand were prepared in order to be used as alternatives to the Wilkinson’s catalyst in the cyclotrimerization reaction of the polyunsaturated macrocycles and other open-chained analogues. The yields were slightly higher to those previously obtained with the Wilkinson’s catalyst, showing that NHC can be used as alternative ligands to the phosphanes.A mechanistic study of the thermally induced cycloisomerization of the above-mentioned macrocycles was initiated.Finally, 14- and 19-membered azamacrocycles containing an enediyne system and other unsaturations were synthesized and their solid-state Bergman cyclization was studied.

Universitat de Girona

Manager: Roglans i Ribas, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: González Molina, Iván
Date: 2008 December 19
Abstract: En aquesta tesi s’han sintetitzat macrocicles nitrogenats poliinsaturats de diferents mides i s’ha estudiat la seva reactivitat. S’han preparat macrocicles de quinze i setze baules triacetilènics i de quinze baules contenint dos triples i un doble enllaç a l’estructura. S’ha estudiat la ciclotrimerització [2+2+2] d’aquests macrocicles catalitzada per metalls de transició en dissolvents orgànics convencionals o en sals foses. S’han sintetitzat complexos de rodi contenint un lligand carbènic N-heterocíclic per tal d’utilitzar-los com a catalitzadors alternatius al complex de Wilkinson en les reaccions de ciclotrimerització dels macrocicles poliinsaturats i d’altres anàlegs oberts. Els complexos carbènics sintetitzats han presentat una eficiència lleugerament superior a la del catalitzador de Wilkinson. També s’ha iniciat un estudi mecanístic de la cicloisomerització d’aquests macrocicles induïda tèrmicament.Finalment, s’han preparat macrocicles de catorze i dinou baules contenint un nucli endiínic a més d’altres insaturacions i s’ha estudiat la corresponent ciclació de Bergman en estat sòlid.
In this work different sized polyunsaturated azamacrocicles were synthesized and their reactivity was studied. 15- and 16-membered triacetylenic macrocycles and 15-membered macrocycles containing two acetylenes and one olefin were synthesized. The transition metal catalyzed [2+2+2] cyclotrimerization of the polyunsaturated macrocycles was studied in organic solvents or molten salts. Rhodium complexes containing a N-heterocyclic carbene (NHC) ligand were prepared in order to be used as alternatives to the Wilkinson’s catalyst in the cyclotrimerization reaction of the polyunsaturated macrocycles and other open-chained analogues. The yields were slightly higher to those previously obtained with the Wilkinson’s catalyst, showing that NHC can be used as alternative ligands to the phosphanes.A mechanistic study of the thermally induced cycloisomerization of the above-mentioned macrocycles was initiated.Finally, 14- and 19-membered azamacrocycles containing an enediyne system and other unsaturations were synthesized and their solid-state Bergman cyclization was studied.
Format: application/pdf
ISBN: 9788469214473
Document access: http://hdl.handle.net/10803/8049
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Química
Title: Síntesi i reactivitat de nous macrocicles nitrogenats poliinsaturats
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors