Item


L’adequació dels Plans de Transició al Treball (PTT) a les persones amb discapacitat. Aplicació d’un pla d’avaluació

In this thesis we start from the position where it is important to provide a new mainstreamed training opportunity that allows people with disabilities to opt for a non-specific environment. These normalised settings should become a complement to methodologies that also provide inclusion into ordinary work environments, such as supported employment. Thus, this thesis focuses on the study in Transition to Work Plans (PTT) It aims to establish what are the elements that facilitate its adaptation to people with disabilities. To carry out this research, instruments for assessing programs designed by the author have been applied, following the comprehensive paradigm (Stake, 2006), choosing the collection of information through different pathways. One of the relevant sources of information in this research were students with disabilities. In order to improve the suitability of these programs a set of proposals for improvement are suggested for the research

Partint de la idea que és important oferir nous espais formatius normalitzats que permetin a les persones amb discapacitat optar per entorns no específics en els quals rebre una formació de caràcter laboral, entorns normalitzats que han d’esdevenir complementaris de metodologies que també faciliten la inclusió en entorns laborals ordinaris, com és el Treball amb Suport. Aquesta recerca es centra en els Plans de Transició al Treball (PTT) i té la finalitat d’establir quins són els elements que afavoreixen la seva adequació a les persones amb discapacitat. Per a la realització d’aquesta recerca s’apliquen instruments d’avaluació de programes dissenyats per l’autora que, seguint el paradigma comprensiu (Stake, 2006), opta per una recollida d’informació a partir de diferents vies. Una de les fonts d’informació rellevants en aquesta recerca han estat els alumnes amb discapacitat. Finalment, es presenten un conjunt de propostes de millora que s’extreuen de la recerca realitzada.

Universitat de Girona

Manager: Vilà Suñé, Montserrat
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Castro Belmonte, Montse
Date: 2012 May 25
Abstract: In this thesis we start from the position where it is important to provide a new mainstreamed training opportunity that allows people with disabilities to opt for a non-specific environment. These normalised settings should become a complement to methodologies that also provide inclusion into ordinary work environments, such as supported employment. Thus, this thesis focuses on the study in Transition to Work Plans (PTT) It aims to establish what are the elements that facilitate its adaptation to people with disabilities. To carry out this research, instruments for assessing programs designed by the author have been applied, following the comprehensive paradigm (Stake, 2006), choosing the collection of information through different pathways. One of the relevant sources of information in this research were students with disabilities. In order to improve the suitability of these programs a set of proposals for improvement are suggested for the research
Partint de la idea que és important oferir nous espais formatius normalitzats que permetin a les persones amb discapacitat optar per entorns no específics en els quals rebre una formació de caràcter laboral, entorns normalitzats que han d’esdevenir complementaris de metodologies que també faciliten la inclusió en entorns laborals ordinaris, com és el Treball amb Suport. Aquesta recerca es centra en els Plans de Transició al Treball (PTT) i té la finalitat d’establir quins són els elements que afavoreixen la seva adequació a les persones amb discapacitat. Per a la realització d’aquesta recerca s’apliquen instruments d’avaluació de programes dissenyats per l’autora que, seguint el paradigma comprensiu (Stake, 2006), opta per una recollida d’informació a partir de diferents vies. Una de les fonts d’informació rellevants en aquesta recerca han estat els alumnes amb discapacitat. Finalment, es presenten un conjunt de propostes de millora que s’extreuen de la recerca realitzada.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/82069
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Educació especial
Title: L’adequació dels Plans de Transició al Treball (PTT) a les persones amb discapacitat. Aplicació d’un pla d’avaluació
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors