Item


New manganese complexes with nitrogen donor ligands. Catalysts for oxidation reactions

The catalytic asymmetric oxidation of alkenes has special interest from both industrial and academic points of view. For this reason, catalysts able to perform these reactions in a faster and more effective manner have been developed along the latest years. This thesis describes the synthesis of new N-donor ligands (one bidentate, one bridging tetradentate and a family of spiro tetradentate), some of them chiral. The coordination of these ligands to different manganese salts is also described, giving mono-, bi- and pentanuclear complexes that have been fully characterized through structural, spectroscopic, electrochemical and magnetic techniques, using in some cases computational calculations. All complexes have been evaluated as catalysts for the epoxidation of aromatic and aliphatic alkenes. The effect of additives and ionic liquids in the catalytic media has also been studied, giving in general better results and allowing the catalyst reusability. Finally, the nature of some intermediate catalytic species was investigated.

Les reaccions catalítiques d’oxidació asimètrica d’alquens tenen una gran importància tant des d’un punt de vista acadèmic com industrial. Per aquest motiu en els darrers anys s’han desenvolupat catalitzadors capaços de portar a terme aquestes reaccions d’una forma més ràpida i eficaç. En aquesta tesi es descriu la síntesi de nous lligands N-donors (un bidentat, un tetradentat pont i una família de tetradentats spiro), alguns d’ells quirals. S’ha estudiat la coordinació d’aquests lligands a diferents sals de manganès generant complexos mono-, di- o pentanuclears que s’han caracteritzat exhaustivament mitjançant tècniques estructurals, espectroscòpiques, electroquímiques i magnètiques, utilitzant en alguns casos mètodes computacionals. S’ha avaluat l’activitat catalítica dels complexos en l’epoxidació d’alquens aromàtics i alifàtics i s’ha estudiat l’efecte que tenen els additius i líquids iònics en el medi catalític, que han portat generalment a millors resultats i han permès la reutilització del catalitzador. Finalment s’ha estudiat la naturalesa d’alguns intermedis catalítics.

Universitat de Girona

Manager: Romero García, Isabel
Rodríguez Pizarro, Montserrat
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Rich Masallera, Jordi
Date: 2012 June 8
Abstract: The catalytic asymmetric oxidation of alkenes has special interest from both industrial and academic points of view. For this reason, catalysts able to perform these reactions in a faster and more effective manner have been developed along the latest years. This thesis describes the synthesis of new N-donor ligands (one bidentate, one bridging tetradentate and a family of spiro tetradentate), some of them chiral. The coordination of these ligands to different manganese salts is also described, giving mono-, bi- and pentanuclear complexes that have been fully characterized through structural, spectroscopic, electrochemical and magnetic techniques, using in some cases computational calculations. All complexes have been evaluated as catalysts for the epoxidation of aromatic and aliphatic alkenes. The effect of additives and ionic liquids in the catalytic media has also been studied, giving in general better results and allowing the catalyst reusability. Finally, the nature of some intermediate catalytic species was investigated.
Les reaccions catalítiques d’oxidació asimètrica d’alquens tenen una gran importància tant des d’un punt de vista acadèmic com industrial. Per aquest motiu en els darrers anys s’han desenvolupat catalitzadors capaços de portar a terme aquestes reaccions d’una forma més ràpida i eficaç. En aquesta tesi es descriu la síntesi de nous lligands N-donors (un bidentat, un tetradentat pont i una família de tetradentats spiro), alguns d’ells quirals. S’ha estudiat la coordinació d’aquests lligands a diferents sals de manganès generant complexos mono-, di- o pentanuclears que s’han caracteritzat exhaustivament mitjançant tècniques estructurals, espectroscòpiques, electroquímiques i magnètiques, utilitzant en alguns casos mètodes computacionals. S’ha avaluat l’activitat catalítica dels complexos en l’epoxidació d’alquens aromàtics i alifàtics i s’ha estudiat l’efecte que tenen els additius i líquids iònics en el medi catalític, que han portat generalment a millors resultats i han permès la reutilització del catalitzador. Finalment s’ha estudiat la naturalesa d’alguns intermedis catalítics.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/84056
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Química inorgànica
Title: New manganese complexes with nitrogen donor ligands. Catalysts for oxidation reactions
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors