Item


Síntesi de 1-oxaspiro [4.4]nonans polifuncionalitzats i (+-)-andirolactona

Spiro-γ-lactones are widely distributed among natural products, several of them being well known by their interesting biological activities. We describe herein the synthesis of 1-oxaspiro[4.4]nonan derivatives and (+-)-andirolactone starting from easily available Diels-Alder adducts of 5-methylene-2(5H)-furanome 1 and classical dianes

La química de les espiro-γ-lactones ha despertat un considerable interès principalment degut a què moltes molècules que posseeixen aquesta estructura presenten diverses i significatives activitats biològiques. En aquesta tesi doctoral, prenent com a precursors els adductes de Diels-Alder, s’han investigat noves rutes sintètiques cap a 2(3H)-dihidrofuanones 5.5-disubstituïdes i oxaspiro[4.4]nonans polifuncionalitzats. Es presenten dues noves síntesis de (+-)-andirolactona 2, sesquiterpenoid amb estructura d’espiro-γ-butirolactona, recentment aïllat del Cedrus Libanotica i interessant per les seves propietats medicinals i biològiques potencials

Universitat de Girona

Manager: Ortuño Mingarro, Rosa María
Ventura Bargalló, Montserrat
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Planas i Grabuleda, Marta
Date: 1996 March 15
Abstract: Spiro-γ-lactones are widely distributed among natural products, several of them being well known by their interesting biological activities. We describe herein the synthesis of 1-oxaspiro[4.4]nonan derivatives and (+-)-andirolactone starting from easily available Diels-Alder adducts of 5-methylene-2(5H)-furanome 1 and classical dianes
La química de les espiro-γ-lactones ha despertat un considerable interès principalment degut a què moltes molècules que posseeixen aquesta estructura presenten diverses i significatives activitats biològiques. En aquesta tesi doctoral, prenent com a precursors els adductes de Diels-Alder, s’han investigat noves rutes sintètiques cap a 2(3H)-dihidrofuanones 5.5-disubstituïdes i oxaspiro[4.4]nonans polifuncionalitzats. Es presenten dues noves síntesis de (+-)-andirolactona 2, sesquiterpenoid amb estructura d’espiro-γ-butirolactona, recentment aïllat del Cedrus Libanotica i interessant per les seves propietats medicinals i biològiques potencials
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/96652
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Química orgànica
Title: Síntesi de 1-oxaspiro [4.4]nonans polifuncionalitzats i (+-)-andirolactona
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors