Item


El proceso de lealtad del consumidor hacia los destinos de sol y playa. Un análisis empírico de los turistas que visitan Lloret de Mar y Cancún

The study applies in an innovative way a set of marketing concepts to sun and sea tourist destinations in two continents. The frame of reference analyzes mass tourism, tourist destinations and its management mechanisms; in the field of international marketing studies, it is contemplated the concept of country image, regarding the perception of its population and socioeconomic development, and its influence in the image of the tourist destination. In the construct known as consumer based brand equity of tourist destinations, brand awareness, brand associations, quality, perceived value and loyalty are examined, as well as the visitor satisfaction, considered a necessary antecedent to loyalty.

El treball desenvolupa un conjunt de conceptes de màrqueting d’una manera innovadora a les destinacions turístiques de sol i platja de dos continents. El marc de referència de l’estudi analitza el turisme de masses, en la modalitat de sol i platja i, d’altra banda, l’estudi de les destinacions turístiques i els seus mecanismes de gestió. En el camp del màrqueting internacional, es contempla el concepte d’imatge de país, en temes relatius a la percepció de la població i el desenvolupament socio-econòmic, en connexió amb la imatge de la destinació turística. En el constructe conegut com a capital de marca de destinacions turístiques, basat en el consumidor, s’analitzen la consciència de marca, les associacions de marca, la qualitat, el valor percebut i la lleialtat, a les quals s’afegeix la satisfacció del consumidor, per la seva condició d’antecedent necessari de la lleialtat.

Universitat de Girona

Manager: Palau i Saumell, Ramon
Guia, Jaume
Forgas Coll, Santiago
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió empresarial i Disseny de producte
Author: Amaya Molinar, Carlos Mario
Date: 2012 October 22
Abstract: The study applies in an innovative way a set of marketing concepts to sun and sea tourist destinations in two continents. The frame of reference analyzes mass tourism, tourist destinations and its management mechanisms; in the field of international marketing studies, it is contemplated the concept of country image, regarding the perception of its population and socioeconomic development, and its influence in the image of the tourist destination. In the construct known as consumer based brand equity of tourist destinations, brand awareness, brand associations, quality, perceived value and loyalty are examined, as well as the visitor satisfaction, considered a necessary antecedent to loyalty.
El treball desenvolupa un conjunt de conceptes de màrqueting d’una manera innovadora a les destinacions turístiques de sol i platja de dos continents. El marc de referència de l’estudi analitza el turisme de masses, en la modalitat de sol i platja i, d’altra banda, l’estudi de les destinacions turístiques i els seus mecanismes de gestió. En el camp del màrqueting internacional, es contempla el concepte d’imatge de país, en temes relatius a la percepció de la població i el desenvolupament socio-econòmic, en connexió amb la imatge de la destinació turística. En el constructe conegut com a capital de marca de destinacions turístiques, basat en el consumidor, s’analitzen la consciència de marca, les associacions de marca, la qualitat, el valor percebut i la lleialtat, a les quals s’afegeix la satisfacció del consumidor, per la seva condició d’antecedent necessari de la lleialtat.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/96773
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: El proceso de lealtad del consumidor hacia los destinos de sol y playa. Un análisis empírico de los turistas que visitan Lloret de Mar y Cancún
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors