Item


Characterization and optimization of dispersed composite laminates for damage resistant aeronautical structures

The main objective of the thesis is to assess the damage resistance and damage tolerance of the non-conventional dispersed laminates and compare the response with the conventional ones. However, part of the effort is spent on understanding the delamination behavior in multidirectional laminates. In the first part of the thesis, the delamination in multidirectional laminates is studied. The objective is to design a proper stacking sequence, capable of avoiding intralaminar damage (crack jumping), to enable the fracture toughness characterization under pure mode I. The result of this study shows that the higher the crack arm bending stiffness, the lower the tendency to crack jumping. This phenomenon is also studied experimentally and the same conclusion is drawn.

El principal objectiu de la tesi és valorar la resistència al dany i la tolerància al dany dels laminats no-convencionals dispersos i comparar la seva resposta amb la dels laminats convencionals. No obstant, part de l’atenció es dedica a comprendre el comportament de la delaminació en laminats multidireccionals. En la primera part de la tesi, s’analitza la delaminació en laminats multidireccionals. L’objectiu és dissenyar una seqüència d’apilament apropiada per evitar el dany intralaminar (migració de la delaminació) i permetre la caracterització de la tenacitat a la fractura en model. Els resultats d’aquests estudi mostren que a major rigidesa a flexió dels braços de l’esquerda, menor és la tendència a la migració de l’esquerda. Aquest aspecte també s’ha analitzat experimentalment, obtenint les mateixes conclusions.

Universitat de Girona

Manager: Blanco Villaverde, Norbert
Lopes, Cláudio Saúl
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria mecànica i de la construcció industrial
Author: Sebaey Abdella, Tamer Ali Abdella
Date: 2013 January 11
Abstract: The main objective of the thesis is to assess the damage resistance and damage tolerance of the non-conventional dispersed laminates and compare the response with the conventional ones. However, part of the effort is spent on understanding the delamination behavior in multidirectional laminates. In the first part of the thesis, the delamination in multidirectional laminates is studied. The objective is to design a proper stacking sequence, capable of avoiding intralaminar damage (crack jumping), to enable the fracture toughness characterization under pure mode I. The result of this study shows that the higher the crack arm bending stiffness, the lower the tendency to crack jumping. This phenomenon is also studied experimentally and the same conclusion is drawn.
El principal objectiu de la tesi és valorar la resistència al dany i la tolerància al dany dels laminats no-convencionals dispersos i comparar la seva resposta amb la dels laminats convencionals. No obstant, part de l’atenció es dedica a comprendre el comportament de la delaminació en laminats multidireccionals. En la primera part de la tesi, s’analitza la delaminació en laminats multidireccionals. L’objectiu és dissenyar una seqüència d’apilament apropiada per evitar el dany intralaminar (migració de la delaminació) i permetre la caracterització de la tenacitat a la fractura en model. Els resultats d’aquests estudi mostren que a major rigidesa a flexió dels braços de l’esquerda, menor és la tendència a la migració de l’esquerda. Aquest aspecte també s’ha analitzat experimentalment, obtenint les mateixes conclusions.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10803/98393
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Subject: Enginyeria. Tecnologia
Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Characterization and optimization of dispersed composite laminates for damage resistant aeronautical structures
Type: doctoralThesis
Repository: TDX

Subjects

Authors