Item


La Presència d’una dama al claustre. Estudi i edició del testament i la inscripció funerària d’Elionor de Cabrera

Pot semblar agosarat per part nostra parlar d’Elionor de Cabrera quantants d’altres estudiosos n’han parlat. També som conscients que pot semblarestrany parlar-ne en un monogràfic dedicat a la Catedral de Girona. Ara bé,estrany no ho és, perquè la capella que fundà aquesta dama al claustre s’afegeixals elements arquitectònics i artístics de què es parla en aquests annals i,ben al contrari que agosarat, creiem que val la pena afegir-nos als investigadorsque ens han precedit després de la troballa del testament d’Elionor al fonsde Cabrera i de Bas de l’Arxiu Ducal de la Casa Medinaceli -en concret entreles còpies en microfilm dipositades a l’Arxiu de Poblet-, perquè consideremque pot aportar dades complementàries als estudis anteriors.De fet, aquest estudi concret neix d’una investigació prèvia sobre lesinscripcions del claustre de la catedral; el catàleg que resultà d’aquesta recercapresentava més d’un centenar d’inscripcions, la majoria epitafis, de lesquals menys d’una desena corresponien a sepultures de dones. D’aquests pocstestimonis femenins en destacava un, i destacava sobretot perquè la inscripcióestava inserida en una capella a part, decorada amb relleus, escuts i una escultura;una capella doncs que destaca entre els murs del claustre (Nonó 2003)

Institut d’Estudis Gironins

Author: Nonó Rius, Brigit
Gironella i Delgà, Anna
Abstract: Pot semblar agosarat per part nostra parlar d’Elionor de Cabrera quantants d’altres estudiosos n’han parlat. També som conscients que pot semblarestrany parlar-ne en un monogràfic dedicat a la Catedral de Girona. Ara bé,estrany no ho és, perquè la capella que fundà aquesta dama al claustre s’afegeixals elements arquitectònics i artístics de què es parla en aquests annals i,ben al contrari que agosarat, creiem que val la pena afegir-nos als investigadorsque ens han precedit després de la troballa del testament d’Elionor al fonsde Cabrera i de Bas de l’Arxiu Ducal de la Casa Medinaceli -en concret entreles còpies en microfilm dipositades a l’Arxiu de Poblet-, perquè consideremque pot aportar dades complementàries als estudis anteriors.De fet, aquest estudi concret neix d’una investigació prèvia sobre lesinscripcions del claustre de la catedral; el catàleg que resultà d’aquesta recercapresentava més d’un centenar d’inscripcions, la majoria epitafis, de lesquals menys d’una desena corresponien a sepultures de dones. D’aquests pocstestimonis femenins en destacava un, i destacava sobretot perquè la inscripcióestava inserida en una capella a part, decorada amb relleus, escuts i una escultura;una capella doncs que destaca entre els murs del claustre (Nonó 2003)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/14973
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Gironins
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Escriptura -- S. XIV
Title: La Presència d’una dama al claustre. Estudi i edició del testament i la inscripció funerària d’Elionor de Cabrera
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors