Item


Anàlisi cronològica de la pesca al Port de Llançà: període 1977-1996

A partir del buidatge exhaustiu dels fulls de subhasta del peix i de les fitxes tècniques de les embarcacions de la Confraria del Port de Llançà, es fa una anàlisi cronològica qualitativa i quantitativa dels darrers vint anys de pesca. La flota, inicialment constituïda per barques d’arrossegament i de pesca artesanal (palangre petit i tresmail), ha anat evolucionant, i ha quedat bàsicament constituïda actualment pel ròssec i el palangre de fons, que ha substituit progressivament la pesca artesanal. Les pesqueries, notablement multiespecífiques els primers anys, van donar pas, bàsicament amb la incorporació del radar, a una pesca molt més selectiva, dominada essencialment per la captura de lluç entre els anys 1980 i 1985. La progressiva incorporació del palangre de fons fa que a partir del 1986 es tendeixi novament cap a una captura més multiespecífica, perd amb canvis qualitatius importants en la composició d’espècies capturades en relació amb els primers anys

A fisheries chronological analysis of the Llançà fishing port (Costa Brava, Lyon Gulf) is presented in this study. Data were collected from the purchase slips and the files of fleet performance indicators, archived by the ’Fisherman’s Society of Llancà fishing port’, during the period from 1977 to 1996. In the first years of this period, Llancà’s fleet was composed basically of bottom trawl vessels and artisanal fishing boats (inshore longline and gill net). A progressive evolution has finished now with a clear substitution of the artisanal fishery by a offshore longline fleet. Due to radar’s joint, multispecies fisheries observed in early years become single-species fisheriesduring 1980 and 1985, dominated by hake catches. Successive increases in the number of offshore longline vessels since 1986, has again produced a tendency to multispecies fisheries but with important changes in the species composition of the catches refered to in the early years. Between 1977 and 1979 the most commonly species caught were hake and blue whiting. From 1980 to 1985 the blue whiting disappeared of the fishery and the hake became the most important, followed by angler fish. In this period two species disappeared: gilthead seabream and ray. In last ten years fishery composition has become clearly dominated by hake, blue whiting and octopus

Col·legi Universitari de Girona

Author: Martínez, Salvador
Casadevall, Margarida
Abstract: A partir del buidatge exhaustiu dels fulls de subhasta del peix i de les fitxes tècniques de les embarcacions de la Confraria del Port de Llançà, es fa una anàlisi cronològica qualitativa i quantitativa dels darrers vint anys de pesca. La flota, inicialment constituïda per barques d’arrossegament i de pesca artesanal (palangre petit i tresmail), ha anat evolucionant, i ha quedat bàsicament constituïda actualment pel ròssec i el palangre de fons, que ha substituit progressivament la pesca artesanal. Les pesqueries, notablement multiespecífiques els primers anys, van donar pas, bàsicament amb la incorporació del radar, a una pesca molt més selectiva, dominada essencialment per la captura de lluç entre els anys 1980 i 1985. La progressiva incorporació del palangre de fons fa que a partir del 1986 es tendeixi novament cap a una captura més multiespecífica, perd amb canvis qualitatius importants en la composició d’espècies capturades en relació amb els primers anys
A fisheries chronological analysis of the Llançà fishing port (Costa Brava, Lyon Gulf) is presented in this study. Data were collected from the purchase slips and the files of fleet performance indicators, archived by the ’Fisherman’s Society of Llancà fishing port’, during the period from 1977 to 1996. In the first years of this period, Llancà’s fleet was composed basically of bottom trawl vessels and artisanal fishing boats (inshore longline and gill net). A progressive evolution has finished now with a clear substitution of the artisanal fishery by a offshore longline fleet. Due to radar’s joint, multispecies fisheries observed in early years become single-species fisheriesduring 1980 and 1985, dominated by hake catches. Successive increases in the number of offshore longline vessels since 1986, has again produced a tendency to multispecies fisheries but with important changes in the species composition of the catches refered to in the early years. Between 1977 and 1979 the most commonly species caught were hake and blue whiting. From 1980 to 1985 the blue whiting disappeared of the fishery and the hake became the most important, followed by angler fish. In this period two species disappeared: gilthead seabream and ray. In last ten years fishery composition has become clearly dominated by hake, blue whiting and octopus
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180271
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Pesca -- Mediterrània Occidental -- 1977-1996
Tecnologia pesquera -- Mediterrània Occidental -- 1977-1996
Fishery technology -- Western Mediterranian -- 1977-1996
Fishing -- Western Mediterranian -- 1977-1996
Title: Anàlisi cronològica de la pesca al Port de Llançà: període 1977-1996
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors