Item


Biochemical differentiation between Ophidion Barbatum and o. Rochei (Pisces, Ophidiidae)

El gènere Ophidion esta representat al Mediterrani per dues espècies, 0. barbatum L. i O.rochei Müller. Són dues espècies molt similars en aspecte i difícils d’identificar només apartir dels seus caràcters morfològics externs. El treball descriu en primer lloc, i a partir de dades obtingudes per tècniques electroforètiques, alguns marcadors bioquímics que permetendiferenciar les dues espècies. En segon lloc, i a partir del càlcul de la ’Distància Genèticade Nei’, es fa una estimació del temps de divergència entre O. barbatum i 0. rochei

Col·legi Universitari de Girona

Author: García Marín, José Luis
Casadevall, Margarida
Matallanas García, Jesús
Abstract: El gènere Ophidion esta representat al Mediterrani per dues espècies, 0. barbatum L. i O.rochei Müller. Són dues espècies molt similars en aspecte i difícils d’identificar només apartir dels seus caràcters morfològics externs. El treball descriu en primer lloc, i a partir de dades obtingudes per tècniques electroforètiques, alguns marcadors bioquímics que permetendiferenciar les dues espècies. En segon lloc, i a partir del càlcul de la ’Distància Genèticade Nei’, es fa una estimació del temps de divergència entre O. barbatum i 0. rochei
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180273
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ofídids-- Mediterrània, Mar
Marcadors bioquímics -- Mediterrània, Mar
Ophidiidae -- Mediterranean Sea
Biochemical markers -- Mediterranean Sea
Title: Biochemical differentiation between Ophidion Barbatum and o. Rochei (Pisces, Ophidiidae)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors