Ítem


Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry

Es discuteixen breument algunes consideracions sobre l’aplicació de la Teoria delsConjunts difusos a la Química quàntica. Es demostra aqui que molts conceptes químics associats a la teoria són adequats per ésser connectats amb l’estructura dels Conjunts difusos. També s’explica com algunes descripcions teoriques dels observables quàntics espotencien tractant-les amb les eines associades als esmentats Conjunts difusos. La funciódensitat es pren com a exemple de l’ús de distribucions de possibilitat al mateix temps queles distribucions de probabilitat quàntiques

Some considerations on the application of Fuzzy Set Theory in Quantum Chemistry are briefly discussed. It is shown that chemical concepts are well suited to be connected with fuzzy set structure. It is also explained how some theoretical descriptions of quantum chemical observables can be successfully enhanced throughout Fuzzy Set Theory. The density function is taken to provide examples of the use of possibility distributions at the same time as the classical probability ones in Quantum Chemistry

Col·legi Universitari de Girona

Autor: Carbó-Dorca, Ramon
Resum: Es discuteixen breument algunes consideracions sobre l’aplicació de la Teoria delsConjunts difusos a la Química quàntica. Es demostra aqui que molts conceptes químics associats a la teoria són adequats per ésser connectats amb l’estructura dels Conjunts difusos. També s’explica com algunes descripcions teoriques dels observables quàntics espotencien tractant-les amb les eines associades als esmentats Conjunts difusos. La funciódensitat es pren com a exemple de l’ús de distribucions de possibilitat al mateix temps queles distribucions de probabilitat quàntiques
Some considerations on the application of Fuzzy Set Theory in Quantum Chemistry are briefly discussed. It is shown that chemical concepts are well suited to be connected with fuzzy set structure. It is also explained how some theoretical descriptions of quantum chemical observables can be successfully enhanced throughout Fuzzy Set Theory. The density function is taken to provide examples of the use of possibility distributions at the same time as the classical probability ones in Quantum Chemistry
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/180286
Llenguatge: eng
Editor: Col·legi Universitari de Girona
Drets: Tots els drets reservats
Matèria: Conjunts borrosos
Química quàntica
Fuzzy sets
Quantum chemistry
Funcional de densitat, Teoria del
Density functionals
Títol: Fuzzy set Theory and Quantum Chemistry
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Repositori: Recercat

Matèries

Autors