Item


Operator expansion: definition and molecular integral applications

Es defineix l’expansió general d’operadors com una combinació lineal de projectors i s’exposa la seva aplicació generalitzada al càlcul d’integrals moleculars. Com a exemple numèric, es fa l’aplicació al càlcul d’integrals de repulsió electrònica entre quatre funcions de tipus s centrades en punts diferents, i es mostren tant resultats del càlcul com la definició d’escalat respecte a un valor de referència, que facilitarà el procés d’optimització de l’expansió per uns paràmetres arbitraris. Es donen resultats ajustats al valor exacte

A general overator exoansion as a linear combination of oroiectors is defined, and also its ugeneralized application to integral computation. As a numerical example, it has been applied to electron repulsion integral computation between four s-type functions centered at different points. Numerical results are shown and a scaling with respect to a reference value is defined, opening an easier way to optimize the expansion for any set of parameters, and giving accurate results with this kind of integrals

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Besalú i Llorà, Emili
Lobato, Miquel
Abstract: Es defineix l’expansió general d’operadors com una combinació lineal de projectors i s’exposa la seva aplicació generalitzada al càlcul d’integrals moleculars. Com a exemple numèric, es fa l’aplicació al càlcul d’integrals de repulsió electrònica entre quatre funcions de tipus s centrades en punts diferents, i es mostren tant resultats del càlcul com la definició d’escalat respecte a un valor de referència, que facilitarà el procés d’optimització de l’expansió per uns paràmetres arbitraris. Es donen resultats ajustats al valor exacte
A general overator exoansion as a linear combination of oroiectors is defined, and also its ugeneralized application to integral computation. As a numerical example, it has been applied to electron repulsion integral computation between four s-type functions centered at different points. Numerical results are shown and a scaling with respect to a reference value is defined, opening an easier way to optimize the expansion for any set of parameters, and giving accurate results with this kind of integrals
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180289
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Càlcul integral
Química quàntica
Calculus, Integral
Quantum chemistry)
Title: Operator expansion: definition and molecular integral applications
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors