Item


Quantum similarity topological indices definition, analysis and comparison with classical molecular topological indices

Es mostra que, gracies a una extensió en la definició dels Índexs Moleculars Topològics, s’arriba a la formulació d’índexs relacionats amb la teoria de la Semblança Molecular Quàntica. Es posa de manifest la connexió entre les dues metodologies: es revela que un marc de treball teòric sòlidament fonamentat sobre la teoria de la Mecànica Quàntica es pot connectar amb una de les tècniques més antigues relacionades amb els estudis de QSPR. Es mostren els resultats per a dos casos d’exemple d’aplicació d’ambdues metodologies

It is shown how an extension of the definition of the Molecular Topological Indices can lead to indices related to the Molecular Quantum Similarity theoretical framework. The connection between both approaches is studied. It is described how a solid quantum-mechanical theoretically based framework as the Molecular Quantum Similarity Theory can be connected to one of the oldest techniques related to QSPR. Two application examples are also reported

Col·legi Universitari de Girona

Author: Besalú i Llorà, Emili
Carbó-Dorca, Ramon
Abstract: Es mostra que, gracies a una extensió en la definició dels Índexs Moleculars Topològics, s’arriba a la formulació d’índexs relacionats amb la teoria de la Semblança Molecular Quàntica. Es posa de manifest la connexió entre les dues metodologies: es revela que un marc de treball teòric sòlidament fonamentat sobre la teoria de la Mecànica Quàntica es pot connectar amb una de les tècniques més antigues relacionades amb els estudis de QSPR. Es mostren els resultats per a dos casos d’exemple d’aplicació d’ambdues metodologies
It is shown how an extension of the definition of the Molecular Topological Indices can lead to indices related to the Molecular Quantum Similarity theoretical framework. The connection between both approaches is studied. It is described how a solid quantum-mechanical theoretically based framework as the Molecular Quantum Similarity Theory can be connected to one of the oldest techniques related to QSPR. Two application examples are also reported
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180290
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Química quàntica
Semblança molecular quàntica
Quantum chemistry
Quantum Molecular Similarity
Title: Quantum similarity topological indices definition, analysis and comparison with classical molecular topological indices
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors