Item


Practical applications of quantum molecular similarity measures (QMSM): programs and examples

Es descriu l’aproximació de Capes Atòmiques dins de la teoria de la Semblança Molecular Quàntica. Partint només de dades teòriques, s’ha trobat una relació entre estructura molecular i activitat biològica per a diversos conjunts de molècules. Es descriuen els aspectes teòrics de la Semblança Molecular Quàntica i alguns exemples d’aplicació

The Atomic Shell (AS) approach of QMSM theory is described and employed over somemolecular sets. Molecular structure-biological activity relationships are found using only theoretical data. Both aspects of QMSM framework are described: the theoretical one and some application examples

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Amat Barnés, Lluís
Besalú i Llorà, Emili
Fradera i Llinàs, Xavier
Abstract: Es descriu l’aproximació de Capes Atòmiques dins de la teoria de la Semblança Molecular Quàntica. Partint només de dades teòriques, s’ha trobat una relació entre estructura molecular i activitat biològica per a diversos conjunts de molècules. Es descriuen els aspectes teòrics de la Semblança Molecular Quàntica i alguns exemples d’aplicació
The Atomic Shell (AS) approach of QMSM theory is described and employed over somemolecular sets. Molecular structure-biological activity relationships are found using only theoretical data. Both aspects of QMSM framework are described: the theoretical one and some application examples
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180291
Language: eng
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Química quàntica
Semblança molecular quàntica
Quantum chemistry
Quantum Molecular Similarity
Title: Practical applications of quantum molecular similarity measures (QMSM): programs and examples
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors