Item


El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius

Es presenta un nou algorisme per a la diagonalització de matrius amb diagonal dominant. Es mostra la seva eficàcia en el tractament de matrius no simètriques, amb elements definits sobre el cos complex i, fins i tot, de grans dimensions. Es posa de manifest la senzillesa del mètode així com la facilitat d’implementació en forma de codi de programació. Es comentenels seus avantatges i característiques limitants, així com algunes de les millores que es poden implementar. Finalment, es mostren alguns exemples numèrics

A new algorithm is presented which is useful for the diagonalization of diagonal dominant matrices. Its efficacy in the treatment of nan-symmetric matrices, which complex elements or, even, of large dimensions is shown. The simplicity of the method and the easiness of programming implementation are also revealed. The method characteristics are also commented together with possible enhancements that can be considered. Finally, some numerical examples are given

Col·legi Universitari de Girona

Author: Carbó-Dorca, Ramon
Besalú i Llorà, Emili
Abstract: Es presenta un nou algorisme per a la diagonalització de matrius amb diagonal dominant. Es mostra la seva eficàcia en el tractament de matrius no simètriques, amb elements definits sobre el cos complex i, fins i tot, de grans dimensions. Es posa de manifest la senzillesa del mètode així com la facilitat d’implementació en forma de codi de programació. Es comentenels seus avantatges i característiques limitants, així com algunes de les millores que es poden implementar. Finalment, es mostren alguns exemples numèrics
A new algorithm is presented which is useful for the diagonalization of diagonal dominant matrices. Its efficacy in the treatment of nan-symmetric matrices, which complex elements or, even, of large dimensions is shown. The simplicity of the method and the easiness of programming implementation are also revealed. The method characteristics are also commented together with possible enhancements that can be considered. Finally, some numerical examples are given
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180295
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Pertorbació (Dinàmica quàntica)
Química quàntica
Perturbation (Quantum dynamics)
Quantum chemistry
Title: El mètode APT (Auto Adjusting Perturbation Theory) de diagonalització de matrius
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors