Item


The Syntactic Information in the ’Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico’ by J. Corominas and J.A. Pascual as Expressed in the Database ’Syntax.Dbf’

L’objectiu d’aquest article és presentar l’estructura de la base de dades relacional que inclou tota la informació sintictica continguda en el Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas i J. A. Pascual. Tot i que aquest diccionari conté un ampli ventall d’informacions històriques de cadascun dels temes, aquestes no es mostren de forma estructurada, per la qual cosa ha estat necessari estudiar i classificar tots aquells elements relacionats amb aspectes sintàctics. És a partir d’aquest estudi previ que s’han elaborat els diferents camps de la base de dades, els quals s’agrupen en cinc blocs temàtics: informació lemàtica; gramatical; sintàctica; altres aspectes relacionats; i observacions o comentaris rellevants fets per l’investigador. Aquesta base de dades no només reprodueix els continguts del diccionari, sinó que inclou diferents camps interpretatius. Per aquesta raó, Syntax. dbf representa una eina de treball fonamental per a tots aquells investigadors interessats en la sintaxi diacrònica de l’espanyol

This paper focuses on the structure of a syntactic relational data base which includes all the syntactic information contained in the ‘Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico’ by J. Corominas and J.A. Pascual. Owing to the fact that the dictionary as writing in a way which escapes uniformity, it has been necessary to establish a series of fields in order to compile and accommodate the different kinds of knowledge related to the syntactic history of the lexical items. These fields are organized in five groups according to the subject of study: information related to the lemmata; grammatical aspects; syntactic information; other related knowledge; and relevant observations and comments provided by the researchers. Besides reproducing the data given in the dictionary, this type of data base comprises several interpretative fields. Therefore, ‘Syntax.dbf’ continues a basic tool for any researches working on Spanish diachronic syntax

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola

Author: Batllori Dillet, Montse
Pujol Payet, Isabel
Sánchez Lancis, Carlos E.
Abstract: L’objectiu d’aquest article és presentar l’estructura de la base de dades relacional que inclou tota la informació sintictica continguda en el Diccionario Critico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Corominas i J. A. Pascual. Tot i que aquest diccionari conté un ampli ventall d’informacions històriques de cadascun dels temes, aquestes no es mostren de forma estructurada, per la qual cosa ha estat necessari estudiar i classificar tots aquells elements relacionats amb aspectes sintàctics. És a partir d’aquest estudi previ que s’han elaborat els diferents camps de la base de dades, els quals s’agrupen en cinc blocs temàtics: informació lemàtica; gramatical; sintàctica; altres aspectes relacionats; i observacions o comentaris rellevants fets per l’investigador. Aquesta base de dades no només reprodueix els continguts del diccionari, sinó que inclou diferents camps interpretatius. Per aquesta raó, Syntax. dbf representa una eina de treball fonamental per a tots aquells investigadors interessats en la sintaxi diacrònica de l’espanyol
This paper focuses on the structure of a syntactic relational data base which includes all the syntactic information contained in the ‘Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico’ by J. Corominas and J.A. Pascual. Owing to the fact that the dictionary as writing in a way which escapes uniformity, it has been necessary to establish a series of fields in order to compile and accommodate the different kinds of knowledge related to the syntactic history of the lexical items. These fields are organized in five groups according to the subject of study: information related to the lemmata; grammatical aspects; syntactic information; other related knowledge; and relevant observations and comments provided by the researchers. Besides reproducing the data given in the dictionary, this type of data base comprises several interpretative fields. Therefore, ‘Syntax.dbf’ continues a basic tool for any researches working on Spanish diachronic syntax
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180305
Language: eng
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Departament de Filologia Espanyola
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Castellà -- Sintaxi
Castellà -- Lexicografia
Castellà -- Bases de dades
Spanish language -- Lexicography
Spanish language -- Databases
Spanish language -- Syntax
Title: The Syntactic Information in the ’Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico’ by J. Corominas and J.A. Pascual as Expressed in the Database ’Syntax.Dbf’
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors