Item


El medi està androcentrat. Qui el desandrocentritzarà?... Experiència femenina, coneixement ecològic i canvi cultural

The article is the result of an attempt to define universal categories which permit a nonandrocentric conceptualization of the natural environment, in which femenine experience in environmental topics is unveiled and emphatized as a collective heritage. The theoretic content concentrates on defining and outlining the characteristics of two basic concepts: the femenine model of conscience and environmental actionr and ccwomen’s ecologismn. The potential of both concepts for structuring research in genderlenvironment relations is demostrated. Finally, the article offers reasoned criticism of the androcentric nature of the guide-lines which predominate in environmental management and proposes, as the basis of an alternative model, the recognition of the legitimacy and authority of feminine experience in environmental affairs

L’ article parteix d’un esforç en la recerca de categories universals que permetin una conceptualització no androcèntrica del medi ambient, desvetllant i entafitzant - com a patrimoni col·lectiu- l’experiència femenina en matèria mediambiental. El contingut teòric s’articula a l’entorn de la definició i caracterització de dos conceptes bàsics el del ‘model femení de consciència i acció mediambiental’ i el de l’ecologisme de les dones, assenyalant el potencial d’un i altre per a la orientació en la recerca de les relacions gènere/medi ambient. En la seva part final, i a tall de conclusió, l’article fonamenta la crítica a les directrius dominants de gestió ambiental en el seu caràcter androcentrar i proposa com a fonament d’un model alternatiu el reconeixement de la legitimitat i autoritat de l’experiència femenina en matèria mediambiental

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia

Author: Bru, Josepa
Abstract: The article is the result of an attempt to define universal categories which permit a nonandrocentric conceptualization of the natural environment, in which femenine experience in environmental topics is unveiled and emphatized as a collective heritage. The theoretic content concentrates on defining and outlining the characteristics of two basic concepts: the femenine model of conscience and environmental actionr and ccwomen’s ecologismn. The potential of both concepts for structuring research in genderlenvironment relations is demostrated. Finally, the article offers reasoned criticism of the androcentric nature of the guide-lines which predominate in environmental management and proposes, as the basis of an alternative model, the recognition of the legitimacy and authority of feminine experience in environmental affairs
L’ article parteix d’un esforç en la recerca de categories universals que permetin una conceptualització no androcèntrica del medi ambient, desvetllant i entafitzant - com a patrimoni col·lectiu- l’experiència femenina en matèria mediambiental. El contingut teòric s’articula a l’entorn de la definició i caracterització de dos conceptes bàsics el del ‘model femení de consciència i acció mediambiental’ i el de l’ecologisme de les dones, assenyalant el potencial d’un i altre per a la orientació en la recerca de les relacions gènere/medi ambient. En la seva part final, i a tall de conclusió, l’article fonamenta la crítica a les directrius dominants de gestió ambiental en el seu caràcter androcentrar i proposa com a fonament d’un model alternatiu el reconeixement de la legitimitat i autoritat de l’experiència femenina en matèria mediambiental
Document access: http://hdl.handle.net/2072/180374
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Geografia
Rights: Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons: Reconeixement – No comercial (by-nc)
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/deed.ca
Subject: Dones i medi ambient
Gènere i medi ambient
Gender and the environment
Women and the environment
Title: El medi està androcentrat. Qui el desandrocentritzarà?... Experiència femenina, coneixement ecològic i canvi cultural
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors