Item


Previsió d’impactes en el medi físic, derivats de l’explotació de les formacions geològiques d’interés per a la producció d’àrids, a la zona del curs mitjà del Riu Fluvià (La Garrotxa)

Potential mining of the pliocene and quaternary geological formations for the aggregate production along the medium course of the Fluvil river is likely to be carried out through gravel pits. The most significant environmental impacts are envisaged to occur during site preparation and extraction of aggregate. Several environmental impacts types have been considered: variation of water table, reduction of soil and vegetation, development of unbalanced land-forms and deterioration of landscape

L’aprofitament potencial de les formacions geològiques pliocèniques i quaternàries per a la indústria de l’àrid a la zona del curs mitja del riu Fluvià, és previsible que es realitzi mitjançant explotacions de tipus gravera. Es preveu que les afeccions més significatives al medi físic tinguin lloc en la preparació dels terrenys i al llarg de la fase d’extracció. Els tipus d’impacte que han estat definits són: la modificació del nivell freàtic, la pèrdua de cobertora edàfica, la reducció d’àrees amb vegetació, la creació de formes susceptibles a l’erosió i la degradació del paisatge

El aprovechamiento potencial de las formaciones geológicas pliocenas y cuaternarias para la industria del árido en la zona del curso medio del rio Fluvià, es previsible que se realice mediante explotaciones tipo gravera. Se prevé que las alteraciones más significativas en el medio físico tengan lugar durante la preparación de los terrenos y en la fase de extracción. Los tipos de impactos que han sido definidos son: la modificación del nivel freático, la pérdida de cubierta edáfica, la reducción de áreas con vegetación, la creación de formas susceptibles a la erosión y la degradación paisajística

Col·legi Universitari de Girona

Author: Pallí i Buxó, Lluís
Capellà i Solà, Ignasi
Brusi i Belmonte, David
Abstract: Potential mining of the pliocene and quaternary geological formations for the aggregate production along the medium course of the Fluvil river is likely to be carried out through gravel pits. The most significant environmental impacts are envisaged to occur during site preparation and extraction of aggregate. Several environmental impacts types have been considered: variation of water table, reduction of soil and vegetation, development of unbalanced land-forms and deterioration of landscape
L’aprofitament potencial de les formacions geològiques pliocèniques i quaternàries per a la indústria de l’àrid a la zona del curs mitja del riu Fluvià, és previsible que es realitzi mitjançant explotacions de tipus gravera. Es preveu que les afeccions més significatives al medi físic tinguin lloc en la preparació dels terrenys i al llarg de la fase d’extracció. Els tipus d’impacte que han estat definits són: la modificació del nivell freàtic, la pèrdua de cobertora edàfica, la reducció d’àrees amb vegetació, la creació de formes susceptibles a l’erosió i la degradació del paisatge
El aprovechamiento potencial de las formaciones geológicas pliocenas y cuaternarias para la industria del árido en la zona del curso medio del rio Fluvià, es previsible que se realice mediante explotaciones tipo gravera. Se prevé que las alteraciones más significativas en el medio físico tengan lugar durante la preparación de los terrenos y en la fase de extracción. Los tipos de impactos que han sido definidos son: la modificación del nivel freático, la pérdida de cubierta edáfica, la reducción de áreas con vegetación, la creación de formas susceptibles a la erosión y la degradación paisajística
Document access: http://hdl.handle.net/2072/183154
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Formacions (Geologia) -- Catalunya -- Garrotxa
Medi ambient -- Anàlisi d’impacte -- Catalunya -- Garrotxa
Àrids (Materials de construcció) -- Catalunya -- Garrotxa
Aggregate (Building materials) -- Catalonia -- Garrotxa
Environmental impact analysis -- Catalonia -- Garrotxa
Formations (Geology) -- Catalonia -- Garrotxa
Title: Previsió d’impactes en el medi físic, derivats de l’explotació de les formacions geològiques d’interés per a la producció d’àrids, a la zona del curs mitjà del Riu Fluvià (La Garrotxa)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors