Item


Aportació al coneixement de la dinàmica fluvial en la conca del riu Onyar (Girona)

Two decay rates are distinguished in the discharge hydrograph of the Onyar River, using Maillet’s formula. In this way, we can know which Kina of influence is made by geomorphology and rainfall distribution on fluvial processes

En l’estudi dels hidrogrames de les crescudes del riu Onyar, hem diferenciat dos règims d’esgotament mitjançant l’aplicació de l’equació de Maillet. En relació amb els caràcters geomorfològics i a la pluviometria, pot observar-se quin tipus d’influència exerceixen aquestes dues variables en els processos fluvials

En el estudio de los hidrógramas de las crecidas del rio Onyar se han distinguido dos regímenes de agotamiento del sistema, usando la ecuación de Maillet. En ellos puede observarse el tipo de influencia que ejercen los caracteres geomorfológicos y la pluviometría sobre la dinámica de los procesos fluviales

Col·legi Universitari de Girona

Author: Mas-Pla, Josep
Trilla i Arrufat, Josep
Pallí i Buxó, Lluís
Abstract: Two decay rates are distinguished in the discharge hydrograph of the Onyar River, using Maillet’s formula. In this way, we can know which Kina of influence is made by geomorphology and rainfall distribution on fluvial processes
En l’estudi dels hidrogrames de les crescudes del riu Onyar, hem diferenciat dos règims d’esgotament mitjançant l’aplicació de l’equació de Maillet. En relació amb els caràcters geomorfològics i a la pluviometria, pot observar-se quin tipus d’influència exerceixen aquestes dues variables en els processos fluvials
En el estudio de los hidrógramas de las crecidas del rio Onyar se han distinguido dos regímenes de agotamiento del sistema, usando la ecuación de Maillet. En ellos puede observarse el tipo de influencia que ejercen los caracteres geomorfológicos y la pluviometría sobre la dinámica de los procesos fluviales
Document access: http://hdl.handle.net/2072/183159
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Onyar (Catalunya : Curs d’aigua)
Conques hidrogràfiques -- Catalunya
Onyar (Catalonia : River)
Watersheds -- Catalonia
Title: Aportació al coneixement de la dinàmica fluvial en la conca del riu Onyar (Girona)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors