Item


Aplicació de tècniques geofísiques electromagnètiques a la localització de zones afectades per abocaments incontrolats de residus

Increase of the metropolitan area of cities provoking a progressive settlement of zones that previously had a different territorial use. These zones are usually located within city houndaries and for many years have been affected hy the waste of many kinds of residues. Qualitative analysis of the electrical behaviour of soil, based on maps and cross sections of apparent conductivity, allows us to locate anomalies generated by the wastes. Moreover, the electrornagnetic techniques (EM-31 and EM-34 Geonics devices) are cheaper than other survey methods. Two examples in the campus of the University of Girona, in the southern area of Girona city, illustrate the environmental problem and the applicability of the geophysical method

La necessitat de nous espais per edificar, motivada pel creixement urbanístic de les ciutats, està generant una progressiva ocupació de zones que anteriorment havien estat destinades a altres usos territorials. En aquests indrets, habitualment situats als afores dels nuclis urbans, els abocaments incontrolats de tota mena de residus ha estat, durant molts anys, una pràctica constatada. L’ anàlisi qualitativa del comportament elèctric del subsòl, a partir de la realització de mapes i de seccions de conductivitat aparent, aporta una informació força acurada de la localització de les anomalies provocades per aquests abocaments. Així mateix, la utilització de tècniques electromagnètiques (instruments EM-31 i EM-34 GEONICS) representa una notoria reducció dels costos econòmics respecte dels ocasionats utilitzant altres mètodes de reconeixement. Es presenten dos exemples, situats al campus universitari de Montilivi -extrem meridional de la ciutat de Girona-, representatius de la problemàtica ambiental i alhora exemplificadors de la potencialitat del mètode geofísic utilitzat

La necesidad de nuevos espacios para edificar, motivada por el crecimiento urbanístico de las ciudades, está generando una progresiva ocupación de terrenos que anteriormente estaban destinados a otros usos. Algunos de estos lugares, casi siempre situados en la periferia de los núcleos urbanos, han sido, durante muchos años, vertederos incontrolados de toda clase de residuos. El análisis cualitativo del comportamiento eléctrico del subsuelo, a partir de la realización de mapas y de secciones de conductividad aparente, aporta una información bastante exacta de la localización de las anomalías provocadas por estos vertidos. Asimismo, la utilización de técnicas electromagnéticas (instrumentos EM-31 y EM-34 GEONICS) permite una notoria reducción de los costes económicos respecto de otros métodos de reconocimiento. Se presentan dos casos, situados en el campus universitario de Montilivi -extremo meridional de la ciudad de Girona- representatives de esta problemática ambiental y, al mismo tiempo, ejemplificadores de la potencialidad del método geofísico utilizado

Col·legi Universitari de Girona

Author: Linares Santiago, Rogelio
Pallí i Buxó, Lluís
Brusi i Belmonte, David
Roqué i Pau, Carles
Abstract: Increase of the metropolitan area of cities provoking a progressive settlement of zones that previously had a different territorial use. These zones are usually located within city houndaries and for many years have been affected hy the waste of many kinds of residues. Qualitative analysis of the electrical behaviour of soil, based on maps and cross sections of apparent conductivity, allows us to locate anomalies generated by the wastes. Moreover, the electrornagnetic techniques (EM-31 and EM-34 Geonics devices) are cheaper than other survey methods. Two examples in the campus of the University of Girona, in the southern area of Girona city, illustrate the environmental problem and the applicability of the geophysical method
La necessitat de nous espais per edificar, motivada pel creixement urbanístic de les ciutats, està generant una progressiva ocupació de zones que anteriorment havien estat destinades a altres usos territorials. En aquests indrets, habitualment situats als afores dels nuclis urbans, els abocaments incontrolats de tota mena de residus ha estat, durant molts anys, una pràctica constatada. L’ anàlisi qualitativa del comportament elèctric del subsòl, a partir de la realització de mapes i de seccions de conductivitat aparent, aporta una informació força acurada de la localització de les anomalies provocades per aquests abocaments. Així mateix, la utilització de tècniques electromagnètiques (instruments EM-31 i EM-34 GEONICS) representa una notoria reducció dels costos econòmics respecte dels ocasionats utilitzant altres mètodes de reconeixement. Es presenten dos exemples, situats al campus universitari de Montilivi -extrem meridional de la ciutat de Girona-, representatius de la problemàtica ambiental i alhora exemplificadors de la potencialitat del mètode geofísic utilitzat
La necesidad de nuevos espacios para edificar, motivada por el crecimiento urbanístico de las ciudades, está generando una progresiva ocupación de terrenos que anteriormente estaban destinados a otros usos. Algunos de estos lugares, casi siempre situados en la periferia de los núcleos urbanos, han sido, durante muchos años, vertederos incontrolados de toda clase de residuos. El análisis cualitativo del comportamiento eléctrico del subsuelo, a partir de la realización de mapas y de secciones de conductividad aparente, aporta una información bastante exacta de la localización de las anomalías provocadas por estos vertidos. Asimismo, la utilización de técnicas electromagnéticas (instrumentos EM-31 y EM-34 GEONICS) permite una notoria reducción de los costes económicos respecto de otros métodos de reconocimiento. Se presentan dos casos, situados en el campus universitario de Montilivi -extremo meridional de la ciudad de Girona- representatives de esta problemática ambiental y, al mismo tiempo, ejemplificadores de la potencialidad del método geofísico utilizado
Document access: http://hdl.handle.net/2072/196020
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Geofísica
Geophysics
Title: Aplicació de tècniques geofísiques electromagnètiques a la localització de zones afectades per abocaments incontrolats de residus
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors