Item


Avaluació dels recursos d’àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofisiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, Ne Catalunya)

The depth of the water table and the clay content are determinant factors for the exploitability of natural aggregates, such as the alluvial sands and gravels found on the fluvial domain of the Ter River. In this preliminary study, carried out in the Celri basin, we conclude that these variables can be determined by means of geophysical methods and recornmends the use of such methods in studies of regional character

La profunditat del nivell freàtic i el contingut en argila són factors que condicionen l’explotabilitat, com a àrids naturals, dels nivells de sorres i graves al·luvials que es desenvolupen en el domini fluvial del riu Ter. L’estudi preliminar realitzat a la cubeta de Celrà conclou que és possible el seu coneixement mitjançant tècniques de prospecció geofísica, i es proposa utilitzar-les en estudis d’àmbit regional

La profundidad del nivel freático y el contenido en arcilla son factores que condicionan la explotabilidad, como áridos naturales, de los niveles de arenas y gravas aluviales que se desarrollan en el dominio fluvial del río Ter. El estudio preliminar realizado en la cubeta de Celrà concluye que es posible su conocimiento mediante técnicas de prospección geofísica, y se propone su utilización en estudios de ámbito regional

Col·legi Universitari de Girona

Author: Almanza Anglada, Xavier
Linares Santiago, Rogelio
Roqué i Pau, Carles
Pallí i Buxó, Lluís
Geis Nielsen, Christian
Abstract: The depth of the water table and the clay content are determinant factors for the exploitability of natural aggregates, such as the alluvial sands and gravels found on the fluvial domain of the Ter River. In this preliminary study, carried out in the Celri basin, we conclude that these variables can be determined by means of geophysical methods and recornmends the use of such methods in studies of regional character
La profunditat del nivell freàtic i el contingut en argila són factors que condicionen l’explotabilitat, com a àrids naturals, dels nivells de sorres i graves al·luvials que es desenvolupen en el domini fluvial del riu Ter. L’estudi preliminar realitzat a la cubeta de Celrà conclou que és possible el seu coneixement mitjançant tècniques de prospecció geofísica, i es proposa utilitzar-les en estudis d’àmbit regional
La profundidad del nivel freático y el contenido en arcilla son factores que condicionan la explotabilidad, como áridos naturales, de los niveles de arenas y gravas aluviales que se desarrollan en el dominio fluvial del río Ter. El estudio preliminar realizado en la cubeta de Celrà concluye que es posible su conocimiento mediante técnicas de prospección geofísica, y se propone su utilización en estudios de ámbito regional
Document access: http://hdl.handle.net/2072/196028
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Al·luvions -- Catalunya -- Ter (Curs d’aigua)
Alluvium -- Catalonia -- Ter (River)
Prospecció -- Mètodes geofísics
Prospecting -- Geophysical methods
Ter (Catalunya : Curs d’aigua)
Ter (Catalonia : River)
Title: Avaluació dels recursos d’àrids disponibles en medis fluvials mitjançant tècniques geofisiques. Aplicació a la cubeta de Celrà (Riu Ter, Ne Catalunya)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors