Item


Possibles materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava (Girona)

The metodology used in the research of materials destinated to port constructions in the Costa Brava is described. This metodology follows a set of work steps. The first three allow to do a selection of the stone quarries that exist in the zone. The other steps consists in studing the materials and the characteristics of the chosen quarries and the zones closed to them, as to order them according to their utility in port constmctions. Finally, the main results obtained are explained

Es descriu la metodologia utilitzada en la recerca de materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava. La metodologia segueix un conjunt de fases de treball. Les tres primeres permeten fer una selecció de les pedreres ja existents a la zona. Les altres fases consisteixena estudiar els materials i les característiques de les pedreres triades i de les zones que hi són properes, per poder ordenar-les segons la seva utilitat envers obres portuàries. Finalment s’exposen els principals resultats obtinguts

Se describe la metodologia utilizada en la investigación de materiales con destino a obras portuarias en la Costa Brava. La metodologia sigue un conjunt0 de fases de trabajo. Las tres primeras permiten hacer una selección de las canteras ya existentes en la zona. Las demás fases consisten en estudiar los materiales y las caracteristicas de las canteras escogidas y de las zonas próximas a ellas, para poder ordenarlas según su utilidad para con obras portuarias. Finalmente se exponen 10s principales resultados obtenidos

Col·legi Universitari de Girona

Author: Roqué i Pau, Carles
Pallí i Buxó, Lluís
Abstract: The metodology used in the research of materials destinated to port constructions in the Costa Brava is described. This metodology follows a set of work steps. The first three allow to do a selection of the stone quarries that exist in the zone. The other steps consists in studing the materials and the characteristics of the chosen quarries and the zones closed to them, as to order them according to their utility in port constmctions. Finally, the main results obtained are explained
Es descriu la metodologia utilitzada en la recerca de materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava. La metodologia segueix un conjunt de fases de treball. Les tres primeres permeten fer una selecció de les pedreres ja existents a la zona. Les altres fases consisteixena estudiar els materials i les característiques de les pedreres triades i de les zones que hi són properes, per poder ordenar-les segons la seva utilitat envers obres portuàries. Finalment s’exposen els principals resultats obtinguts
Se describe la metodologia utilizada en la investigación de materiales con destino a obras portuarias en la Costa Brava. La metodologia sigue un conjunt0 de fases de trabajo. Las tres primeras permiten hacer una selección de las canteras ya existentes en la zona. Las demás fases consisten en estudiar los materiales y las caracteristicas de las canteras escogidas y de las zonas próximas a ellas, para poder ordenarlas según su utilidad para con obras portuarias. Finalmente se exponen 10s principales resultados obtenidos
Document access: http://hdl.handle.net/2072/196031
Language: cat
Publisher: Col·legi Universitari de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Pedreres
Quarries and quarryin
Ports
Harbors
Title: Possibles materials amb destinació a obres portuàries a la Costa Brava (Girona)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors