Item


El Sistema educatiu als territoris autònoms palestins: estudi interpretatiu

El propòsit d’aquesta investigació és conèixer, descriure i interpretar el sistema educatiu palestí per saber si una situació de conflicte afecta -i en quina mesura- el funcionament, estructura, resultats i comprensió del concepte educatiu en una regió. Per assolir-ho, s’ha cercat informació bibliogràfica en diferents fonts, a més de la observació in situ de la realitat educativa palestina, fent entrevistes a diferents agents de la regió. Cal esmentar que el treball teòric és general però la descripció pràctica és contextualitzada a Nablus, una ciutat de Cisjordània. Els resultats obtinguts en aquesta investigació educativa de la branca de l’Educació Comparada han estat diversos, concretar-se en diferents conclusions: les conseqüències d’una guerra silenciosa que fa més de 60 anys que es perllonga en el temps implica dificultats econòmiques i administratives que afecten directament al sistema educatiu de la regió; objectius del govern palestí encarats a desenvolupar la població amb una aplicació pràctica real que els acompleix; importància de l’imaginari social de la nació per comprendre la importància del concepte d’Educació i les accions i atacs que rep aquest concepte per part de l’Estat d’Israel i on la comunitat internacional no es posiciona; la necessitat de crear un Estat Independent Palestí

The purpose of this research is to discover, describe and interpret the Palestinian education System to determine if a conflict-affected and to what extent the functioning, structure, results and analysis of the concept of education in a region. To achieve this, I searched for bibliographic information in different sources in addition to the in situ observation of the Palestinian educational reality, doing interviews with various stakeholders in the region. I should mention that the theoretical description is general but the practice is contextualized in Nablus, a city of the West Bank. The results of educational research in this branch of comparative education have been different, specified in different conclusions: the consequences of a silent war that is over 60 that extends in time involves administrative and economic difficulties that directly affect the educational system in the region, the government aims to develop Palestinian facing people with a real practical application that accomplishes; importance of the social imaginary of the nation to understand the importance of the concept of Education and the actions and attacks this concept received by the State of Israel and the international community where it is positioned and the need to create an independent Palestinian State

Manager: Mayoral, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Martínez Agout, Mireia
Abstract: El propòsit d’aquesta investigació és conèixer, descriure i interpretar el sistema educatiu palestí per saber si una situació de conflicte afecta -i en quina mesura- el funcionament, estructura, resultats i comprensió del concepte educatiu en una regió. Per assolir-ho, s’ha cercat informació bibliogràfica en diferents fonts, a més de la observació in situ de la realitat educativa palestina, fent entrevistes a diferents agents de la regió. Cal esmentar que el treball teòric és general però la descripció pràctica és contextualitzada a Nablus, una ciutat de Cisjordània. Els resultats obtinguts en aquesta investigació educativa de la branca de l’Educació Comparada han estat diversos, concretar-se en diferents conclusions: les conseqüències d’una guerra silenciosa que fa més de 60 anys que es perllonga en el temps implica dificultats econòmiques i administratives que afecten directament al sistema educatiu de la regió; objectius del govern palestí encarats a desenvolupar la població amb una aplicació pràctica real que els acompleix; importància de l’imaginari social de la nació per comprendre la importància del concepte d’Educació i les accions i atacs que rep aquest concepte per part de l’Estat d’Israel i on la comunitat internacional no es posiciona; la necessitat de crear un Estat Independent Palestí
The purpose of this research is to discover, describe and interpret the Palestinian education System to determine if a conflict-affected and to what extent the functioning, structure, results and analysis of the concept of education in a region. To achieve this, I searched for bibliographic information in different sources in addition to the in situ observation of the Palestinian educational reality, doing interviews with various stakeholders in the region. I should mention that the theoretical description is general but the practice is contextualized in Nablus, a city of the West Bank. The results of educational research in this branch of comparative education have been different, specified in different conclusions: the consequences of a silent war that is over 60 that extends in time involves administrative and economic difficulties that directly affect the educational system in the region, the government aims to develop Palestinian facing people with a real practical application that accomplishes; importance of the social imaginary of the nation to understand the importance of the concept of Education and the actions and attacks this concept received by the State of Israel and the international community where it is positioned and the need to create an independent Palestinian State
Document access: http://hdl.handle.net/2072/200481
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Sistema educatiu -- Palestina
Instructional systems -- Palestine
Educació comparada
Comparative education
Educació -- Investigació
Education -- Research
Title: El Sistema educatiu als territoris autònoms palestins: estudi interpretatiu
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors