Item


Les Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545) d’en Jaume Ferrer de Blanes: edició crítica del text

Procurador reial i nobiliari, cosmògraf, joier, lapidari, mercader i escriptor, i al capdavall, un ciutadà català honrat, en Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes, 1529) va marxar de ben jove, primer, a la cort de Nàpols, al servei del rei en Ferran I, i després a la cort de Sicília, al servei de la reina na Joana de Sicília. Acabada aquesta peripècia italiana va tornar a Blanes al servei del vescomte de Cabrera i de Bas fins que va morir a la mateixa vila al 1529. Un seu criat, disset anys més tard, va editar uns papers esparsos que havia trobat a can Ferrer, les (sic) Sentèncias cathòlicas del diví poeta Dant florentí, compilades per lo prudentíssim mossèn Jaume Ferrer de Blanes, incloent-hi tres parts. La primera, Conclusions, és un sumari destinat a mostrar (sic) «Entre totas las cosas necessàries a l’home per aconseguir lo seu fi y beatitut eterna principalment són tres»; la segona, Meditació, és una reflexió a fi d’il•luminar els misteris sobre la passió i mort de Jesucrist a (sic) «lo santíssim loch de Calvari»; la tercera, Letras, és un conjunt de dotze documents, entre cartes i d’altres textos, «fetas a mossèn Jaume Ferrer, respostes e regles per ell ordenades en cosmographia y en art de navegar». En Ferrer, home de grans recursos, fa un recorregut per tots els coneixements que havia acumulat al llarg de la seva vida, de Dant Alighieri a Ptolemeu i del marquès de Santillana a Albert Gran o a Aristòtil, fent servir fragments de la Commedia, dels Proverbios, de la Bíblia i de moltes altres autoritats científiques i filosòfiques, en català, italià, espanyol, llatí i, també, set mots en arameu

Lord Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes, 1529), royal and aristocratic attorney, cosmographer, jewelrer, lapidary, merchant and writer, after all, an honorable Catalan citizen, left early age, first at the court of Naples at King Ferdinand’s I service, and then at the court of Sicily, at Queen Joana of Sicily’s service. After this eventful Italian journey he went back to Blanes at the Viscount of Cabrera and Bas’ service, until he died in the same town in 1529. One of his servants, seventeen years later, published some of the documents which were found scattered in Ferrer’s House, Catholic sentences from the divine poet Dante Florentine, compiled by most respectable lord Jaume Ferrer de Blanes (sic), including three parts. The first one, Conclusions, is a summary intended to show "Among all the things needed by a man to achieve his goal and his eternal beattitude, they are mainly three" (sic), the second one, Meditation, is a reflection in order to illuminate the mysteries of the passion and death of Jesus Christ at "the holy loch of Calvary" (sic), and the third one, Letters, which is a set of twelve documents, letters and other texts, "made to lord Jaume Ferrer, answers and rules ordered by him in Cosmography and Seacraft” (sic). Lord Ferrer, a man with great resources, covers all the knowledge he had gathered throughout his life, from Ptolemy to Dante, from Albert the Great to Marquis de Santillana or to Aristotle, using fragments from The Divine Comedy, The Proverbs, The Holy Bible and many other philosophical and scientific authorities, in Catalan, Italian, Spanish, Latin, and also seven words in Aramaic

Manager: Valsalobre, Pep
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Lletres
Author: Llorenç Blat, Josep
Abstract: Procurador reial i nobiliari, cosmògraf, joier, lapidari, mercader i escriptor, i al capdavall, un ciutadà català honrat, en Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes, 1529) va marxar de ben jove, primer, a la cort de Nàpols, al servei del rei en Ferran I, i després a la cort de Sicília, al servei de la reina na Joana de Sicília. Acabada aquesta peripècia italiana va tornar a Blanes al servei del vescomte de Cabrera i de Bas fins que va morir a la mateixa vila al 1529. Un seu criat, disset anys més tard, va editar uns papers esparsos que havia trobat a can Ferrer, les (sic) Sentèncias cathòlicas del diví poeta Dant florentí, compilades per lo prudentíssim mossèn Jaume Ferrer de Blanes, incloent-hi tres parts. La primera, Conclusions, és un sumari destinat a mostrar (sic) «Entre totas las cosas necessàries a l’home per aconseguir lo seu fi y beatitut eterna principalment són tres»; la segona, Meditació, és una reflexió a fi d’il•luminar els misteris sobre la passió i mort de Jesucrist a (sic) «lo santíssim loch de Calvari»; la tercera, Letras, és un conjunt de dotze documents, entre cartes i d’altres textos, «fetas a mossèn Jaume Ferrer, respostes e regles per ell ordenades en cosmographia y en art de navegar». En Ferrer, home de grans recursos, fa un recorregut per tots els coneixements que havia acumulat al llarg de la seva vida, de Dant Alighieri a Ptolemeu i del marquès de Santillana a Albert Gran o a Aristòtil, fent servir fragments de la Commedia, dels Proverbios, de la Bíblia i de moltes altres autoritats científiques i filosòfiques, en català, italià, espanyol, llatí i, també, set mots en arameu
Lord Ferrer (Vidreres, ~1445 – Blanes, 1529), royal and aristocratic attorney, cosmographer, jewelrer, lapidary, merchant and writer, after all, an honorable Catalan citizen, left early age, first at the court of Naples at King Ferdinand’s I service, and then at the court of Sicily, at Queen Joana of Sicily’s service. After this eventful Italian journey he went back to Blanes at the Viscount of Cabrera and Bas’ service, until he died in the same town in 1529. One of his servants, seventeen years later, published some of the documents which were found scattered in Ferrer’s House, Catholic sentences from the divine poet Dante Florentine, compiled by most respectable lord Jaume Ferrer de Blanes (sic), including three parts. The first one, Conclusions, is a summary intended to show "Among all the things needed by a man to achieve his goal and his eternal beattitude, they are mainly three" (sic), the second one, Meditation, is a reflection in order to illuminate the mysteries of the passion and death of Jesus Christ at "the holy loch of Calvary" (sic), and the third one, Letters, which is a set of twelve documents, letters and other texts, "made to lord Jaume Ferrer, answers and rules ordered by him in Cosmography and Seacraft” (sic). Lord Ferrer, a man with great resources, covers all the knowledge he had gathered throughout his life, from Ptolemy to Dante, from Albert the Great to Marquis de Santillana or to Aristotle, using fragments from The Divine Comedy, The Proverbs, The Holy Bible and many other philosophical and scientific authorities, in Catalan, Italian, Spanish, Latin, and also seven words in Aramaic
Document access: http://hdl.handle.net/2072/202851
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Ferrer de Blanes, Jaume -- Crítica i interpretació
Ferrer de Blanes, Jaume -- Criticism and interpretation
Literatura catalana -- Història i crítica -- S. XV
Catalan literature -- History and criticism -- S.XV
Title: Les Sentències catòliques del diví poeta Dant (1545) d’en Jaume Ferrer de Blanes: edició crítica del text
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors