Item


Caracterització energètica del parc edificatori anterior al codi Tècnic de l’edificació CTE

En l’actualitat, l’eficiència energètica en l’edificació és un dels conceptes més importants, notan sols per la política energètica Espanyola, sinó també Europea amb un objectiu d’estalvidel 20% el 2020. Dins el sector de l’edificació, les normatives sobre eficiència energèticas’incorporen a partir de la transposició de les directives europees 2002/91 i 2010/31, queobliga, entre d’altres, a la certificació energètica, no només d’edificis nous, sinó també delsedificis antics que es trobin en situació de lloguer o compra/venta. L’objecte del present projecte és fer un catàleg de solucions constructives típiques, que esdonen abans de l’aprovació i entrada en vigor del CTE a partir del RD 314/2006. El catàlegconsta de variacions en l’evolvent de l’edifici, variacions en la contribució solar i variacionsen les instal•lacions de climatització. Cadascuna d’aquestes combinacions s’analitzarà ambels programaris LIDER i CALENER, de forma que s’obtindrà una estimació de les emissionsde CO2 per a cada cas, i a partir del projecte de real decret de certificació d’edificis existents(encara en tramitació a data de redacció del full de projecte d’aquest projecte), s’assignaràuna qualificació energètica. D’aquesta manera, es podrà tenir una primera aproximació de laqualificació energètica dels edificis existents, a partir de les seves característiques.Pel que fa a les especificacions, es definirà un edifici unifamiliar aïllat, s’establiran un conjuntd’evolvents, s’especificaran quins espais de l’edifici són habitables i quins no, i es definiranun conjunt d’instal•lacions.L’abast de l’estudi comprendrà els edificis situats a la zona climàtica C2 de la província deGirona. Aquesta zona inclou els edificis que es troben a una alçada del nivell del mar deentre 0 m a 342 m (dins la província de Girona)

Manager: Deltell, Àlex
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Serra Barchín, Marc
Abstract: En l’actualitat, l’eficiència energètica en l’edificació és un dels conceptes més importants, notan sols per la política energètica Espanyola, sinó també Europea amb un objectiu d’estalvidel 20% el 2020. Dins el sector de l’edificació, les normatives sobre eficiència energèticas’incorporen a partir de la transposició de les directives europees 2002/91 i 2010/31, queobliga, entre d’altres, a la certificació energètica, no només d’edificis nous, sinó també delsedificis antics que es trobin en situació de lloguer o compra/venta. L’objecte del present projecte és fer un catàleg de solucions constructives típiques, que esdonen abans de l’aprovació i entrada en vigor del CTE a partir del RD 314/2006. El catàlegconsta de variacions en l’evolvent de l’edifici, variacions en la contribució solar i variacionsen les instal•lacions de climatització. Cadascuna d’aquestes combinacions s’analitzarà ambels programaris LIDER i CALENER, de forma que s’obtindrà una estimació de les emissionsde CO2 per a cada cas, i a partir del projecte de real decret de certificació d’edificis existents(encara en tramitació a data de redacció del full de projecte d’aquest projecte), s’assignaràuna qualificació energètica. D’aquesta manera, es podrà tenir una primera aproximació de laqualificació energètica dels edificis existents, a partir de les seves característiques.Pel que fa a les especificacions, es definirà un edifici unifamiliar aïllat, s’establiran un conjuntd’evolvents, s’especificaran quins espais de l’edifici són habitables i quins no, i es definiranun conjunt d’instal•lacions.L’abast de l’estudi comprendrà els edificis situats a la zona climàtica C2 de la província deGirona. Aquesta zona inclou els edificis que es troben a una alçada del nivell del mar deentre 0 m a 342 m (dins la província de Girona)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/223365
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Energia -- Consum
Energia -- Estalvi
Edificis -- Estalvi d’energia
Energy consumption
Buildings -- Energy conservation
Energy conservation
Title: Caracterització energètica del parc edificatori anterior al codi Tècnic de l’edificació CTE
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors