Item


Plataforma de resolució de problemes RCPSP utilitzant SMT

El problema d’operacions (scheduling) és un procés de presa de decisions quejuga un paper molt important en organitzacions de manufactura i serveis, jaque té una aplicació a la producció, transport i distribució, i a la comunicaciói processament d’informació, entre d’altres. Consisteix en assignar d’unamanera apropiada els recursos disponibles per al processament de tasquesde manera que es puguin optimitzar els objectius de l’organització.Com cas particular de la programació d’operacions, hi ha la programacióde projectes (Project Scheduling), que és el procés de planificar, organitzari controlar activitats i recursos per aconseguir un objectiu concret, generalmentamb limitacions de temps, recursos o costos. Dins aquest grup essituen els problemes de programació de projectes (PSP), que és un nomgenèric que es dóna a tota una classe de problemes en els quals és necessàriala programació de manera òptima el temps, el cost i els recursos dels projectes.La finalitat d’aquest projecte és crear una plataforma RCPSP que puguillegir diferents formats d’entrada (fitxers del tipus :.rcp,.sch,.sm,.data,.pat),pre-processar-los, codificar-los a través de diferents modelitzacions (TaskRD,TimeRD...) per tal de poder-los passar a instàncies SMT i poder executar-losa través de la API de Yices. L’objectiu és trobar el temps d’inici percada activitat de manera que es minimitzi la longitud del makespan senseque es violin les restriccions.Cal dissenyar una aplicació en C++, que sigui escalable i que puguiaconseguir el resultat del problema en el temps més òptim possible

Manager: Suy Franch, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Moreno Oliveras, David
Abstract: El problema d’operacions (scheduling) és un procés de presa de decisions quejuga un paper molt important en organitzacions de manufactura i serveis, jaque té una aplicació a la producció, transport i distribució, i a la comunicaciói processament d’informació, entre d’altres. Consisteix en assignar d’unamanera apropiada els recursos disponibles per al processament de tasquesde manera que es puguin optimitzar els objectius de l’organització.Com cas particular de la programació d’operacions, hi ha la programacióde projectes (Project Scheduling), que és el procés de planificar, organitzari controlar activitats i recursos per aconseguir un objectiu concret, generalmentamb limitacions de temps, recursos o costos. Dins aquest grup essituen els problemes de programació de projectes (PSP), que és un nomgenèric que es dóna a tota una classe de problemes en els quals és necessàriala programació de manera òptima el temps, el cost i els recursos dels projectes.La finalitat d’aquest projecte és crear una plataforma RCPSP que puguillegir diferents formats d’entrada (fitxers del tipus :.rcp,.sch,.sm,.data,.pat),pre-processar-los, codificar-los a través de diferents modelitzacions (TaskRD,TimeRD...) per tal de poder-los passar a instàncies SMT i poder executar-losa través de la API de Yices. L’objectiu és trobar el temps d’inici percada activitat de manera que es minimitzi la longitud del makespan senseque es violin les restriccions.Cal dissenyar una aplicació en C++, que sigui escalable i que puguiaconseguir el resultat del problema en el temps més òptim possible
Document access: http://hdl.handle.net/2072/223374
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Gestió de projectes -- Programes d’ordinador
Project management--Computer programs
Title: Plataforma de resolució de problemes RCPSP utilitzant SMT
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors