Item


Reinventar la metròpoli: Barcelona i el model de la Greater London Authority

La dècada de 1980 va significar un punt i a part per als governs metropolitans. Després de viure una època daurada durant els 60 i 70, la reestructuració del sistema politicoeconòmic va comportar que les estructures de govern metropolità fossin qüestionades i fins i tot suprimides. Quan tot semblava indicar que restarien només com a record, la lògica de competència entre grans ciutats i la necessitat de reinventar-se en base a un desenvolupament sostenible va suposar un inesperat renaixement de la política metropolitana. Si fins aleshores la seva necessitat s’havia justificat bàsicament des d’un punt de vista funcional, seguint pautes tecnòcrates i burocratitzades, la nova metropolítica se centra en la competitivitat i en la sostenibilitat, alhora que posa èmfasi en assajar mètodes de governança. Londres, ciutat que presenta certs paral·lelismes històrics amb Barcelona, ha estat una ciutat pionera i de la seva experiència es pot aprendre per la capital catalana

Reinventar la metrópolis: Barcelona y el modelo de la Greater London Authority. La década de 1980 significó un punto y aparte para los gobiernos metropolitanos. Después de vivir una época dorada durante los 60 y 70, la reestructuración del sistema politicoeconómico comportó que las estructuras de gobierno metropolitano fueran cuestionadas y hasta suprimidas. Cuando todo parecia indicar que permanecerian como un recuerdo, la lógica de la competéncia entre grandes ciudades y la necesidad de reinventar-se en base a un desarrolllo sostenible supusieron un inesperado renacimiento de la política metropolitana. Si hasta el momento su necesidad se havia justificado, basicamente, desde un punto de vista funcional, seguiendo pautas tecnocratas y burocratizadas, la nueva metropolítica se centra en la competitividad y en la sostenibilidad, a la vez que pone énfasis en ensayar métodos de gobernanza. Londres, ciudad que presenta ciertos paralelismos históricos con Barcelona, ha sido una ciudad pionera y de su experiéncia se puede aprendrer para la capital catalana

Reinventing the metropolis: Barcelona and the Greater London Authority model. The 1980s meant a new milestone for metropolitan governments. After living a golden age during the 60s and 70s, the restructuring of the political economy entailed that the structures of metropolitan government were questioned and even suppressed. When everything seemed to indicate that the metropolitan governments would be left only as relic, the logic of competition among big cities and the need to reinvent themselves with regard to a sustainable development approach supposed an unexpected renaissance of the metropolitan politics. Today, in contrast of the previous logic that justify their existence from a functional point of view, following technocrat and bureaucratic strategies, the new metro-politics focuses on the competitiveness and on the sustainability, while it puts emphasis on rehearsing new methods of governing. London, shows certain historical parallelism with Barcelona, has been a pioneering city on this governing realm and the Catalan capital could learn from that experience

Societat Catalana de Geografia

Author: Sastre Fulcarà, Narcís
Abstract: La dècada de 1980 va significar un punt i a part per als governs metropolitans. Després de viure una època daurada durant els 60 i 70, la reestructuració del sistema politicoeconòmic va comportar que les estructures de govern metropolità fossin qüestionades i fins i tot suprimides. Quan tot semblava indicar que restarien només com a record, la lògica de competència entre grans ciutats i la necessitat de reinventar-se en base a un desenvolupament sostenible va suposar un inesperat renaixement de la política metropolitana. Si fins aleshores la seva necessitat s’havia justificat bàsicament des d’un punt de vista funcional, seguint pautes tecnòcrates i burocratitzades, la nova metropolítica se centra en la competitivitat i en la sostenibilitat, alhora que posa èmfasi en assajar mètodes de governança. Londres, ciutat que presenta certs paral·lelismes històrics amb Barcelona, ha estat una ciutat pionera i de la seva experiència es pot aprendre per la capital catalana
Reinventar la metrópolis: Barcelona y el modelo de la Greater London Authority. La década de 1980 significó un punto y aparte para los gobiernos metropolitanos. Después de vivir una época dorada durante los 60 y 70, la reestructuración del sistema politicoeconómico comportó que las estructuras de gobierno metropolitano fueran cuestionadas y hasta suprimidas. Cuando todo parecia indicar que permanecerian como un recuerdo, la lógica de la competéncia entre grandes ciudades y la necesidad de reinventar-se en base a un desarrolllo sostenible supusieron un inesperado renacimiento de la política metropolitana. Si hasta el momento su necesidad se havia justificado, basicamente, desde un punto de vista funcional, seguiendo pautas tecnocratas y burocratizadas, la nueva metropolítica se centra en la competitividad y en la sostenibilidad, a la vez que pone énfasis en ensayar métodos de gobernanza. Londres, ciudad que presenta ciertos paralelismos históricos con Barcelona, ha sido una ciudad pionera y de su experiéncia se puede aprendrer para la capital catalana
Reinventing the metropolis: Barcelona and the Greater London Authority model. The 1980s meant a new milestone for metropolitan governments. After living a golden age during the 60s and 70s, the restructuring of the political economy entailed that the structures of metropolitan government were questioned and even suppressed. When everything seemed to indicate that the metropolitan governments would be left only as relic, the logic of competition among big cities and the need to reinvent themselves with regard to a sustainable development approach supposed an unexpected renaissance of the metropolitan politics. Today, in contrast of the previous logic that justify their existence from a functional point of view, following technocrat and bureaucratic strategies, the new metro-politics focuses on the competitiveness and on the sustainability, while it puts emphasis on rehearsing new methods of governing. London, shows certain historical parallelism with Barcelona, has been a pioneering city on this governing realm and the Catalan capital could learn from that experience
Document access: http://hdl.handle.net/2072/223688
Language: cat
Publisher: Societat Catalana de Geografia
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Ordenació del territori -- Catalunya -- Barcelona
Regional planning -- Catalonia -- Barcelona
Ordenació del territori -- Anglaterra -- Londres
Regional planning -- England -- London
Ciutats -- Catalunya
Cities and towns -- Catalonia
Ciutats -- Anglaterra
Cities and town -- England
Administració local
Local government
Title: Reinventar la metròpoli: Barcelona i el model de la Greater London Authority
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors