Item


La Política 2.0 amb la generació Nintendo

The eruption of Web 2.0 has transformed the uses and strategies of political communication. The campaign developed by Obama’s team is a good example of the electoral efficiency of these new tools whose results we are now analysing and evaluating. While our present leaders could be classified as the "fax generation", the North American experience opens the doors to a new way of relating with the electoral masses. With these new instruments of interactive communication, voters have the space to be able to make their voices heard and to be able to affect the electoral programme, something which undoubtedly benefits an election campaign’s degree of democratic quality

La irrupció del Web 2.0 ha transformat els usos i les estratègies de la comunicació política. La campanya desenvolupada per l’equip d’Obama és un bon exemple de l’eficàcia electoral d’aquestes noves eines, el resultat de les quals tot just estem analitzant i avaluant. Si considerem que els dirigents actuals pertanyen al que podríem anomenar la “generació del fax”, aleshores l’experiència nord-americana obre les portes a una nova manera de relacionar- se amb la massa electoral. Amb aquests nous instruments de comunicació interactiva, els votants disposen de l’espai per poder fer arribar la seva veu i per poder incidir en el programa electoral; un fet que sens dubte redunda en benefici dels nivells de qualitat democràtica d’una campanya electoral

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Author: Echazarreta Soler, Carmen
Lloveras Pimentel, Sílvia
Abstract: The eruption of Web 2.0 has transformed the uses and strategies of political communication. The campaign developed by Obama’s team is a good example of the electoral efficiency of these new tools whose results we are now analysing and evaluating. While our present leaders could be classified as the "fax generation", the North American experience opens the doors to a new way of relating with the electoral masses. With these new instruments of interactive communication, voters have the space to be able to make their voices heard and to be able to affect the electoral programme, something which undoubtedly benefits an election campaign’s degree of democratic quality
La irrupció del Web 2.0 ha transformat els usos i les estratègies de la comunicació política. La campanya desenvolupada per l’equip d’Obama és un bon exemple de l’eficàcia electoral d’aquestes noves eines, el resultat de les quals tot just estem analitzant i avaluant. Si considerem que els dirigents actuals pertanyen al que podríem anomenar la “generació del fax”, aleshores l’experiència nord-americana obre les portes a una nova manera de relacionar- se amb la massa electoral. Amb aquests nous instruments de comunicació interactiva, els votants disposen de l’espai per poder fer arribar la seva veu i per poder incidir en el programa electoral; un fet que sens dubte redunda en benefici dels nivells de qualitat democràtica d’una campanya electoral
Document access: http://hdl.handle.net/2072/223965
Language: cat
Publisher: Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Web 2.0
Xarxes socials en línia
Online social networks
Comunicació en la política
Communication in politics
Title: La Política 2.0 amb la generació Nintendo
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors