Ítem


Condicionants socioeconòmics del rendiment acadèmic

In this paper we present the results of a research about the relationship betwen the social economic characteristics of the students and their academiec achievement at university level. The sample was formed with students of business administration from the business schools of Girona and Sabadell. The results show that the students can be classified in three social economic categories: low middle and high. They also show that the academic achieveent can not be associated to any dermined category. This can be explained by the fact that the educational system has alread done a selection in previous levels of studies

En aquest treball es presenten els principals resultats d’una investigació sobre la relació entre les característiques socioeconòmiques i el rendiment acadèmic dels estudiants a nivell universitari. La mostra esta formada per estudiants de les diplomatures en CiènciesEmpresarials de Girona i Sabadell. Els resultats mostren que els estudiants es poden classificar en tres categories socials: baixa, mitjana i alta. També mostren que el rendiment acadèmic no es pot associar a una categoria determinada. Això és explicable pel fet que elsistema educatiu ja ha realitzat la selecció en els nivells previs als estudis superiors

Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia

Autor: Ronquillo, Anna
Saurina, Carme
Solé Pla, Joan
Resum: In this paper we present the results of a research about the relationship betwen the social economic characteristics of the students and their academiec achievement at university level. The sample was formed with students of business administration from the business schools of Girona and Sabadell. The results show that the students can be classified in three social economic categories: low middle and high. They also show that the academic achieveent can not be associated to any dermined category. This can be explained by the fact that the educational system has alread done a selection in previous levels of studies
En aquest treball es presenten els principals resultats d’una investigació sobre la relació entre les característiques socioeconòmiques i el rendiment acadèmic dels estudiants a nivell universitari. La mostra esta formada per estudiants de les diplomatures en CiènciesEmpresarials de Girona i Sabadell. Els resultats mostren que els estudiants es poden classificar en tres categories socials: baixa, mitjana i alta. També mostren que el rendiment acadèmic no es pot associar a una categoria determinada. Això és explicable pel fet que elsistema educatiu ja ha realitzat la selecció en els nivells previs als estudis superiors
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/231029
Llenguatge: cat
Editor: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Sociologia
Drets: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
URI Drets: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Matèria: Rendiment escolar -- Aspectes econòmics
Academic achievement -- Economic aspects
Ensenyament universitari -- Aspectes econòmics
Education, Higher -- Economic aspects
Títol: Condicionants socioeconòmics del rendiment acadèmic
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Repositori: Recercat

Matèries

Autors