Item


Estratègies en la presa de decisió d’una jugadora i el seu entrenador en el rugbi femení d’alt nivell = Estrategias en la toma de decisión de una jugadora y su entrenador en el rugby femenino de alto nivel

This research compared knowledge representation of a female rugby player and her coach concerning decision-making of the fly half in attack from second phase play. The current female England fly half and the England Women’s Rugby head coach analysed, from the fly half perspective, 15 sequences of the England v Spain match played during the 2002 Women’s Rugby World Cup in Barcelona. Protocol analysis of subjects’ verbal reports revealed that the player generated more overall concepts than the coach. The player’s analysis was based on condition-action statements related to goals. In contrast, the knowledge representation of the coach centred on conditions related to actions. Both subjects generated regulatory and do concepts in a similar way, with a majority of positive feedbacks. Knowledge structure of the player appeared to be more complex, but sophistication of concepts was similar for both subjects. Critical analysis of complete sequences viewed revealed a more severe self-assessment of the player compared with that of her coach. In conclusion, and despite the differences found between subjects, the player and her coach demonstrated possession of a similar pattern of decision-making strategies that could be due to a successful transmission of knowledge from the coach to his player

Aquest estudi compara la representació del coneixement entre una jugadora de rugbi i el seu entrenador en relació amb la presa de decisió de l’obertura en atac des de segones fases. L’actual número 10 de la selecció anglesa femenina de rugbi i el seu entrenador analitzen, des del punt de vista de l’obertura (núm 10), 15 seqüències del partit Anglaterra-Espanya jugat a Barcelona durant la Copa del Món del 2002. L’anàlisi del protocol verbal dels subjectes posa al descobert que la jugadora genera més nombre total de conceptes que no pas l’entrenador. L’anàlisi de la jugadora es basa fonamentalment en associacions de condició-acció relatives a finalitats. En canvi, la representació del coneixement de l’entrenador se centra en condicions relatives a accions. Ambdós subjectes generen de forma similar conceptes de regulació i de correcció, amb una majoria de feedbacks positius. L’estructura del coneixement de la jugadora es manifesta més complexa, però la sofisticació dels conceptes s’assembla en tots dos casos. L’anàlisi crítica de les seqüències senceres revela que la jugadora és més severa en l’autocrítica que no pas el seu entrenador vers ella. En conclusió, tot i les diferències trobades entre subjectes, la jugadora i el seu entrenador demostren tenir patrons semblants de les estratègies de presa de decisió, cosa que podria ser deguda a una bona transmissió del coneixement de l’entrenador vers la jugadora

Este estudio compara la representación del conocimiento entre una jugadora de rugby y su entrenador en relación con la toma de decisión de la apertura en ataque desde segundas fases. La actual número 10 de la selección inglesa femenina de rugby y su entrenador analizan, desde el punto de vista de la apertura (núm 10), 15 secuencias del partido Inglaterra-España jugado en Barcelona durante la Copa del Mundo del 2002. El análisis del protocolo verbal de los sujetos pone al descubierto que la jugadora genera más número total de conceptos que el entrenador. El análisis de la jugadora se basa fundamentalmente en asociaciones de condición-acción relativas a finalidades. En cambio, la representación del conocimiento del entrenador se centra en condiciones relativas a acciones. Ambos sujetos generan de forma similar conceptos de regulación y de corrección, con una mayoría de feedbacks positivos. La estructura del conocimiento de la jugadora se manifiesta más compleja, pero la sofisticación de los conceptos se asemeja en los dos casos. El análisis crítico de las secuencias enteras revela que la jugadora es más severa en la autocrítica que su entrenador hacia ella. En conclusión, aún con las diferencias encontradas entre sujetos, la jugadora y su entrenador demuestran tener patrones parecidos de las estrategias de toma de decisión, cosa que podría ser debida a una buena transmisión del conocimiento del entrenador a la jugadora

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya

Author: Llobet Martí, Bernat
Abstract: This research compared knowledge representation of a female rugby player and her coach concerning decision-making of the fly half in attack from second phase play. The current female England fly half and the England Women’s Rugby head coach analysed, from the fly half perspective, 15 sequences of the England v Spain match played during the 2002 Women’s Rugby World Cup in Barcelona. Protocol analysis of subjects’ verbal reports revealed that the player generated more overall concepts than the coach. The player’s analysis was based on condition-action statements related to goals. In contrast, the knowledge representation of the coach centred on conditions related to actions. Both subjects generated regulatory and do concepts in a similar way, with a majority of positive feedbacks. Knowledge structure of the player appeared to be more complex, but sophistication of concepts was similar for both subjects. Critical analysis of complete sequences viewed revealed a more severe self-assessment of the player compared with that of her coach. In conclusion, and despite the differences found between subjects, the player and her coach demonstrated possession of a similar pattern of decision-making strategies that could be due to a successful transmission of knowledge from the coach to his player
Aquest estudi compara la representació del coneixement entre una jugadora de rugbi i el seu entrenador en relació amb la presa de decisió de l’obertura en atac des de segones fases. L’actual número 10 de la selecció anglesa femenina de rugbi i el seu entrenador analitzen, des del punt de vista de l’obertura (núm 10), 15 seqüències del partit Anglaterra-Espanya jugat a Barcelona durant la Copa del Món del 2002. L’anàlisi del protocol verbal dels subjectes posa al descobert que la jugadora genera més nombre total de conceptes que no pas l’entrenador. L’anàlisi de la jugadora es basa fonamentalment en associacions de condició-acció relatives a finalitats. En canvi, la representació del coneixement de l’entrenador se centra en condicions relatives a accions. Ambdós subjectes generen de forma similar conceptes de regulació i de correcció, amb una majoria de feedbacks positius. L’estructura del coneixement de la jugadora es manifesta més complexa, però la sofisticació dels conceptes s’assembla en tots dos casos. L’anàlisi crítica de les seqüències senceres revela que la jugadora és més severa en l’autocrítica que no pas el seu entrenador vers ella. En conclusió, tot i les diferències trobades entre subjectes, la jugadora i el seu entrenador demostren tenir patrons semblants de les estratègies de presa de decisió, cosa que podria ser deguda a una bona transmissió del coneixement de l’entrenador vers la jugadora
Este estudio compara la representación del conocimiento entre una jugadora de rugby y su entrenador en relación con la toma de decisión de la apertura en ataque desde segundas fases. La actual número 10 de la selección inglesa femenina de rugby y su entrenador analizan, desde el punto de vista de la apertura (núm 10), 15 secuencias del partido Inglaterra-España jugado en Barcelona durante la Copa del Mundo del 2002. El análisis del protocolo verbal de los sujetos pone al descubierto que la jugadora genera más número total de conceptos que el entrenador. El análisis de la jugadora se basa fundamentalmente en asociaciones de condición-acción relativas a finalidades. En cambio, la representación del conocimiento del entrenador se centra en condiciones relativas a acciones. Ambos sujetos generan de forma similar conceptos de regulación y de corrección, con una mayoría de feedbacks positivos. La estructura del conocimiento de la jugadora se manifiesta más compleja, pero la sofisticación de los conceptos se asemeja en los dos casos. El análisis crítico de las secuencias enteras revela que la jugadora es más severa en la autocrítica que su entrenador hacia ella. En conclusión, aún con las diferencias encontradas entre sujetos, la jugadora y su entrenador demuestran tener patrones parecidos de las estrategias de toma de decisión, cosa que podría ser debida a una buena transmisión del conocimiento del entrenador a la jugadora
Document access: http://hdl.handle.net/2072/231050
Language: cat
Publisher: Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Esports per a dones
Sports for women
Decisió, Presa de
Decision-making
Rugbi
Rugby football
Title: Estratègies en la presa de decisió d’una jugadora i el seu entrenador en el rugbi femení d’alt nivell = Estrategias en la toma de decisión de una jugadora y su entrenador en el rugby femenino de alto nivel
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors