Item


Anàlisi de l’avifauna de la Garriga del massís del Montgrí a la primavera

En aquest estudi es recullen les dades de les poblacions d’ocells que es detecten a la primavera a la comunitat arbustiva de la garriga del massís del Montgrí. Mitjançant la metodologia de les estacions d’escolta, s’han determinat diverses variables de composició del poblament avi faunístic. Destaquen la baixa riquesa total i mitjana, i la baixa freqüència relativa de les espècies contactades, en comparació amb d’altres comunitats mediterrànies. Com s’esperava, hi ha un elevat nombre d’espècies el nínxol ecològic d’explotació de les quals és el sotabosc. També destaca la presència d’espècies d’origen Paleàrtic i mediterrani. Aquesta última és una resposta de la permanència dels matollars mediterranis durant el Plistocè que va permetre una especiació, que ha romàs fins a l ’actualitat

Institut d’Estudis del Baix Empordà

Author: Barriocanal Lozano, Carles
Abstract: En aquest estudi es recullen les dades de les poblacions d’ocells que es detecten a la primavera a la comunitat arbustiva de la garriga del massís del Montgrí. Mitjançant la metodologia de les estacions d’escolta, s’han determinat diverses variables de composició del poblament avi faunístic. Destaquen la baixa riquesa total i mitjana, i la baixa freqüència relativa de les espècies contactades, en comparació amb d’altres comunitats mediterrànies. Com s’esperava, hi ha un elevat nombre d’espècies el nínxol ecològic d’explotació de les quals és el sotabosc. També destaca la presència d’espècies d’origen Paleàrtic i mediterrani. Aquesta última és una resposta de la permanència dels matollars mediterranis durant el Plistocè que va permetre una especiació, que ha romàs fins a l ’actualitat
Document access: http://hdl.handle.net/2072/240045
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis del Baix Empordà
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Ocells -- Catalunya -- Montgrí
Birds -- Catalonia -- Montgrí Mountain
Title: Anàlisi de l’avifauna de la Garriga del massís del Montgrí a la primavera
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors